Co mieszkańcy na to?

ulica

Prezydent  Hanna Zdanowska rozmawia z mieszkańcami Łodzi o planowanych  inwestycjach. Uczestniczyliśmy w jednym ze spotkań, aby posłuchać, jak obie strony przekonują do swoich racji. Byliśmy miło zaskoczeni społeczną świadomością Łodzian.

W trakcie spotkania 19 marca w Szkole Podstawowej nr 149 omówiono inwestycje, które mają być realizowane w tym roku na Widzewie – zarówno te największe i budzące emocje, jak i mniejsze – finansowane z budżetu obywatelskiego lub usprawniające lokalną infrastrukturę. Podano czas realizacji i planowane terminy zakończenia każdej z nich.

planyZgromadzona publiczność, około 150 osób, głównie starszych mieszkańców najbliższych osiedli – Zarzewa, okolic ul. Nurta – Kaszyńskiego i ul. Rydza – Śmigłego, żywo zainteresowana pozytywnymi zmianami w lokalnej przestrzeni, której już nie zamierza opuszczać, miała możliwość zadawania szczegółowych pytań i przedstawiania własnych problemów oraz koncepcji poprawy sytuacji. Prezydent  Zdanowska, wspierana przez dyrektorów i pracowników wydziałów UMŁ  odpowiadała na każde pytanie i przedstawiała planowane inwestycje mogące rozwiązać zgłaszane problemy. Każdy z pytających uzyskał dokładne informacje, w jaki sposób i kiedy lokalne dolegliwości zostaną zlikwidowane.

plany 2Na spotkaniu zapowiedziano nowy tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z udziałem mniejszych, lokalnych grup mieszkańców. To ten rodzaj partycypacji w procesach decyzyjnych, naszą fundację najbardziej interesuje. Wkrótce rozpoczynamy szkolenie, dzięki któremu będziemy mogli czynnie włączyć się do takich działań.

A wracając do spotkania – jego uczestnicy wyrazili nadzieję, że zaprezentowana podczas niego zmiana stylu pracy Urzędu Miasta, wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i otwarcie na indywidualne kontakty, to nowe standardy polityki informacyjnej Urzędu Miasta.

Skomentuj wiadomość