Zarząd Fundacji 2035

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Maria Magdalena Poulain – Prezes Zarządu.
Dorota Witych – Vice Prezes Zarządu.
Tomasz Gałka –  Vice Prezes Zarządu.