Wywiady obywatelskie: Seniorzy pytają

PFIO AKK 13_11

W ramach projektu P FIO „Aktywni, Kompetentni, kreatywni 55+” sześciu przedstawicieli starszych mieszkańców Łodzi, wybranych z grupy uczestników warsztatów obywatelskich, przeprowadziło 3 sfilmowane wywiady z lokalnymi decydentami: członkami władz samorządowych i administracji. Bożena Ziemniewicz radna drugiej kadencji Sejmiku Województwa Łódzkiego, Krzysztof Lechowicz z Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Prezydenta Biura ds. Partycypacji Społecznej i Łukasz Prykowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odpowiadali na przygotowane przez seniorów pytania dotyczące różnych form partycypacji publicznej i aktywności społecznej: Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych i wolontariatu.

Zarejestrowane wywiady zostały opracowane i zmontowane, a po autoryzacji i wspólnej korekcie w grupie uczestników projektu, kolejno zamieszczane w Internecie udostępnione na stronach WWW realizatorów: Stowarzyszenia HIPOKAMP i Fundacji 2035, ich profilach Facebooku i na kanale YouTube.

  1. Bożena Ziemniewicz - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego (II kadencja)

LINK do wywiadu z Bożeną Ziemniewicz:

https://www.youtube.com/watch?v=8k1m0X_apww

  1. Łukasz Prykowski - Urząd Miasta Łodzi, pełnomocnik prezydenta Miasta Łodzi dospraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi

LINK do wywiadu z Łukaszem Prykowskim:

https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E

  1. Krzysztof Lechowicz - Urząd Miasta Łodzi Departament Prezydenta Biura ds. Partycypacji Społecznej

LINK do wywiadu z Krzysztofem Lechowiczem:

https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E

 

Do każdego wywiadu przygotowane były 2 osoby, reprezentanci uczestników. Merytoryczne i osobiste wsparcie podczas wywiadów zapewnili eksperci prowadzący wcześniej zajęcia warsztatowe: Grażyna Busse i Magdalena Poulain.

Wywiady przeprowadzały seniorki – dziennikarki obywatelskie:

  • Irena Inglik (seniorka wspierająca Janina Andrychowicz)
  • Mirosława Ferenc (seniorka wspierająca Hanna Stelmaszewska-Rataj)
  • Halina Gąsiorowska ( seniorka wspierająca Zdzisława Danch)

Skomentuj wiadomość