Wspieramy głosujących na BO

Budzet Obywatelski Fundacja 2035

W ramach projektu FIO Nasze osiedle: Razem decydujemy edukatorzy cyfrowi współpracujacy z Fundacją przez 4 tygodnie wspierali mieszkańców Łodzi głosujacych na wnioski Budzetu Obywatelskiego za posrednictwem Internetu

Działanie wychodziło naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych cyfrowo, które z powodu braku odpowiedniego sprzętu cyfrowego lub dostępu do internetu oraz braku umiejętności korzystania z komputera, nie uczestniczą w procesie głosowania na wnioski do Budżetu Obywatelskiego.

Fundacja 3035

Fundacja 2035 Budzet Obywatelski

Z ww. powodów osoby te nie mogą też zapoznać się z wnioskami złożonymi i udostępnionymi w internecie, aby świadomie podjąć decyzję o rozdziale głosów. Przez 4 tygodnie trwania głosowania mobilni konsultanci z komputerami z dostępem do internetu byli do dyspozycji mieszkańców osiedli.

W razie konieczności na życzenie mieszkańców docierali do nich do domu. Wsparcie miało charakter techniczny i bezstronny, ale połączone zostało z edukacją dotyczącą Budżetu Obywatelskiego jako narzędzia partycypacji (konsultanci cyfrowi są też animatorami lokalnych społeczności).

Działanie spotkało sie z zywym odzewem Rad osiedli oraz Urzędu Mista Łodzi. na oficjalnej stronie Budzetu Obywatelskiego zamieszczono informacje o mozliwosci skorzystania z pomocy konsultantów cyfrowych.

 

Skomentuj wiadomość