Wolontariat, druga młodość

WP_000276

Zespół ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi zaprosił nas do współpracy przy nowym projekcie dla seniorów i z seniorami. 

Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami  instytucji działających na rzecz osób starszych uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu dotyczącym realizacji projektu „60+ Wolontariat =Twoja druga młodość „.  Dotyczy on promocji idei wolontariatu wśród seniorów. W jego ramach ma zostać stworzona sieć  instytucji i organizacji wspierających pokolenie 60+ oraz zbudowana baza seniorów-wolontariuszy.

Fundacja 2035 współpracuje z Zespołem ds. Seniorów UMŁ biorąc czynny udział m.in. w comiesięcznych warsztatach komputerowych organizowanych razem z Uniwersytetem Medycznym i łódzkimi latarnikami.

Tematy warsztatów są różne: od liczenia terenów zielonych w mieście, strony rozkładu jazdy MPK po e-płatnika w ZUS i Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ. W warsztatach bierze udział ok. 60 seniorów.

Fundacja 2035 korzystając z okazji przeprowadza ankiety opracowywane przez magistrantów  psychologii UŁ. Ankiety dotyczyły m.in. korzystania z cyfrowych mediów przez pokolenie 60+, wolontariatu i jakości życia. Wyniki badań posłużą nam do przygotowania działań rzeczywiście odpowiadających na oczekiwania i potrzeby osób starszych, mieszkańców Łodzi.

 

Skomentuj wiadomość