W Kutnie z ZIP i NFZ

kutno zip nfz (22)

16.09 Jako łódzcy Latarnicy PCRS czyli Mobilny Zespół Edukacji Cyfrowej dla 50 + wspieraliśmy starsze pokolenie mieszkańców Kutna w zakładaniu i korzystaniu ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Na zakupionych dzięki dotacji z projektu FIO „Grant na lepszy start” komputerach pomagaliśmy seniorom zrozumieć funkcjonalności ZIP-a i z nich korzystać. Zaintersowanie wspólną akcją NFZ i organizacji pozarzadowych przeprowadzoną w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym przerosło najśmielsze oczekiwania. Z możliwosci załozenia ZIP-a skorzystało prawie 200 osób!

O naszej akcji relacja w kutnowskiej telewizji!

 

Skomentuj wiadomość