Teresa Różycka

T_R

Redaktor, absolwentka filologii rosyjskiej, specjalistka ds. języka polskiego, propagatorka poprawnej polszczyzny.

Swoje zamiłowanie do języka polskiego spełniała jako zawodowa korektorka, zarówno wydawnictw prasowych, jak i książkowych.

Zainteresowania produkcjami telewizyjnymi realizowała jako redaktor popularnego tygodnika telewizji satelitarnej „to&owoTV”, stając się „chodzącą encyklopedią”  na temat polskich i zagranicznych seriali TV.

Zajmuje się tłumaczeniami z języka rosyjskiego, m.in. ścieżek dźwiękowych rosyjskich produkcji filmowych i telewizyjnych.

Pasjonatka ustawicznej pracy nad sobą, uczenia się przez „całe życie” i zdobywania nowych kwalifikacji, bierze czynny udział w kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in.: kurs „Biznes kontakt – język rosyjski w biznesie”, ma również na koncie zdobycie „europejskiego komputerowego prawa jazdy”, czyli certyfikatu ECDL Core.

  • Działa społecznie na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, propagując konieczność poznawania nowych technologii, przekwalifikowań zawodowych, umiejętności odnalezienia się, szczególnie osób 50+,  wobec ogromnych zmian zachodzących na współczesnym, bardzo trudnym rynku pracy.
  • Jest współautorką projektów przygotowanych w ramach Priorytetu VI PO KL „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, wspierających aktywność zawodową i poprawę dostępu do zatrudnienia zarówno osób młodych, jak też osób z pokolenia 50+.

Skomentuj wiadomość