Posts Tagged ‘Silver Tourism’

Międzynarodowa Konferencja „Silver Tourism”

silver tourism

05.05 FUNDACJA 2035, Pracownia PRO AGE oraz Stowarzyszenie ECIM HIPOKAMP są współorganizatorami pierwszej w Polsce Międzynarodowa Konferencja „Silver Tourism”, odbywającej się w Darłowie w dniach 5 – 8 maja br. To okazja do poznania uwarunkowań i trendów w organizowaniu wypoczynku i turystyki dla seniorów.