Posts Tagged ‘Modelowa Gerontoprofilaktyka na Wsi’

ASOS’16: Gerontoprofilaktyka na wsi

moge podsumowanie

15.12.2016 Najważniejsze działania za nami. Odbyło sie 8 spotkań w gminach, zorganizowaliśmy 4 Dni dla Zdrowia 60+, w których uczestniczyło prawie 120 osób starszych. Wszyscy mogli skorzystać z  porad zespołów: gerontoprofilaktyki, fizjoterapii i rehabilitacji, edukacji cyfrowej dotyczącej nowoczesnych technologii w profilaktyce zdrowotnej.

ASOS’16: Dzień dla Zdrowia w Sulejowie

3.12-4

3.12 ASOS Czwarty dzień dla zdrowia 60+ odbył się w sobotę, 3 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Koneckiej 45 w Sulejowie. Liczne grono uczestników – seniorów z gmin Sulejów, Gorzkowice, Kamieńsk i Rząśnia – to dowód na to, że nasze projektowe działania są potrzebne. Jednocześnie wykazały one, jak szerokie jest pole do […]

ASOS’16: Dzień dla Zdrowia po raz 3.

krepa6

19.11.2016 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie (gmina Lgota Wielka) odbył się trzeci Dzień dla Zdrowia 60+. Ponad 20 seniorów z powiatu radomszczańskiego skorzystało z bezpłatnych porad 6-osobowego zespołu ekspertów. Po wykonaniu testów ich wyniki omówili ze specjalistami.

ASOS’16: Dzień dla zdrowia w Moszczenicy

Moszczenica_ASOS_8_11 (1)

8.11.2016 Drugie spotkanie w ramach projektu MoGe. Modelowa odbyło się w Moszczenicy. O zainteresowaniu seniorów problematyką prozdrowotną świadczy liczne uczestnictwo mieszkańców gmin w projekcie FUNDACJI2035 i Rady Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego.