Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne fundacji znajduje sie pod linkiem :

http://2035.pl/prawozdanie-merytoryczne-za-rok-2013/