Scenariusze spotkań informacyjno-animacyjnych

FIO Nasze osiedle: Razem decydujemy!

W ramach zadania zorganizowano 25 spotkań informacyjno animacyjnych dla potencjalnych uczestników różnych planowanych działań. Ich celem było zapoznanie mieszkańców 8 osiedli z ideą projektu oraz porozmawianie w małych grupach (zakładamy maks. 20- osobowe) o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem osiedla, a także o istniejących barierach w kontekście partycypacji społecznej, uczestnictwa w edukacji i kulturze.

W spotkaniach uczestniczyły 333 osoby (planowealismy 240 osób)

Spotkania prowadzone były przez animatorów i wolontariuszy wg. przygotowanych scenariuszy uwzględniających specylikę grup:

1 Scenariusz spotkania informacyjno animacyjnego_aktywni seniorzy

2 Scenariusz spotkania informacyjno animacyjnego aktywni zawodowo

3 Scenariusz spotkania informacyjno animacyjnego mlodziez

Scenariusz spotkania informacyjno animacyjnego seniorzy nieaktywni

Scenariusz spotkania informacyjno animacyjnego wychowujacy dzieci

 

Skomentuj wiadomość