Scenariusz warsztatów edukacyjnych

FIO 2016 Nasze osiedle: Razem decydujemy!

Odbyło się 8 warsztatów edukacyjnych, w których uczestniczyły 73 osoby. Spotkania prowadzone były na podstawie przygotowanego scenariusza:

 Scenariusz warsztatu edukacyjnego

Zgodnie z wnioskiem warsztaty edukacyjne poświęcone były poznawaniu i wspólnej analizie:

1) dokumentów strategicznych określających priorytety rozwojowe miasta Łodzi (Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ i Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+) oraz wyzwania wynikające z prognoz demograficznych (Polityka Społeczna w mieście Łodzi 2020+) pod kątem zrozumienia wagi, zakresu i potrzeby zwiększania partycypacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz ogólnych i
indywidualnych korzyści płynących z ww. aktywności

2) podstawowych narzędzi partycypacji obywatelskiej (m.in. Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne, Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego) i wskazywaniu na ich zastosowanie w praktyce oraz zwiększaniu wiedzy prawnej

3) na temat innych form angażowania mieszkańców w działania obywatelskie (grupy nieformalne, NGO, wolontariat) oraz podstaw prawnych

4) organizacji życia publicznego, standardów współpracy trójsektorowej, współpracy mieszkańców z radą osiedla, struktury Miasta oraz sposobu załatwiania w nim spraw urzędowych

5) dotyczącej praw obywatelskich oraz konsumenckich. Mieszkańcy poznają narzędzia partycypacji i możliwości aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego, dzięki którym mogą mieć realny wpływ na swoją okolicę. Podczas spotkania promowana będzie również idea wolontariatu.

 

Skomentuj wiadomość