Gerontoprofilaktyka na wsi

moge podsumowanie

W ramach działań gerontoprofilaktycznych Fundacja zorganizowała 8 spotkań w gminach,  4 Gminne Dni dla Zdrowia 60+, w których uczestniczyło prawie 120 osób starszych. Wszyscy mogli skorzystać z  porad zespołów: gerontoprofilaktyki, fizjoterapii i rehabilitacji, edukacji cyfrowej dotyczącej nowoczesnych technologii w profilaktyce zdrowotnej.

Owocem naszego projektu jest publikacja będąca podsumowaniem działań, przeprowadzonych testów/badań i ich rezultatów oraz diagnozą kondycji psychofizycznej mieszkańców gmin powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego, której autorką jest Grażyna Busse. W publikacji zawarliśmy rekomendację dalszych działań służących wspieraniu gerontoprofilaktyki w gminach, tworzeniu lokalnych międzypokoleniowych sieci samopomocowych i sąsiedzkich, włączania do nich instytucji i władz samorządowych, organizacji i grup nieformalnych. Publikacja trafi do Starostwa Powiatowego, zainteresowanych gmin oraz uczestników projektu.

Publikacja_Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi nowe a (1)

Spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi odbyło się 15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. Obok realizatorów (Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i Fundacja 2035) wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych samorządów oraz seniorzy – liderzy organizacji i grup uczestniczących w projekcie. Obecni dzielili się spostrzeżeniami i propozycjami związanymi z kontynuacją realizowanych zadań. Były rozmowy o tym, jak wykorzystać zdobytą wiedzę o potrzebach seniorów w lokalnych środowiskach i potencjał aktywnych osób 60+, o tym, czego zabrakło w projekcie, jak usprawnić komunikację i rozwijać współpracę międzypokoleniową w gminach.

Akcentem zbliżających się świąt Bożego Narodzenia była miniwystawa prac przygotowanych przez uczestników zajęć warsztatowych w świetlicy i stowarzyszeniu w gminie Lgota Wielka (powiat radomszczański). Nie zabrakło życzeń świątecznych i propozycji spotkań w przyszłym roku.

 

FOTORELACJA:
https://www.facebook.com/radaorganizacji.pozarzadowych/posts/1832954596989536

Skomentuj wiadomość