FIO’16 Kawiarnia dla mieszkańców

27.09.2016 Realizatorzy projektu FIO 2016: Nasze osiedle: Razem decydujemy we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki chcą otworzyć kawiarnię dla mieszkańców łódzkich osiedli.

26 września w Poleskim Ośrodku Sztuki odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Nasze osiedle: Razem decydujemy” – Fundacji 2035 i Stowarzyszenia Obszary Kultury. Poświęciliśmy je wnioskom mieszkańców dotyczącym konieczności stworzenia miejsca, w którym mogliby się spotykać. Ich wynikiem była decyzja zrealizowania kiełkującego od dawna pomysłu – otworzenia w POS przy ul. Krzemienieckiej 2a kawiarni dla mieszkańców. Ma to być rodzaj przestrzeni wystawienniczo-klubowej, otwartej w godzinach popołudniowych dla wszystkich łodzian, ciepłej, przyjaznej, o rodzinnej atmosferze.

Kolejne projekty, nad którymi się zastanawiamy, to uruchomienie kina plenerowego i powołanie klubu miłośników filmu.

Skomentuj wiadomość