FIO’16: Zakończenie głosowania na BO

Budżet Obywatelski 2017

16.10 9 października zakończyło się głosowanie na wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2017, pierwszy raz z podziałem na osiedla, a 15 października poznaliśmy wyniki

Wsparcie mieszkańców dzielnicy Polesie, oraz wszystkich zainteresowanych, podczas głosowania na BO było częścią projektu Nasze osiedle: Razem decydujemy, realizowanego przez FUNDACJĘ 2035 oraz Stowarzyszenie Obszary Kultury. Tym samym zakończyliśmy jeden z etapów projektu. Nasi mobilni konsultanci pomagali w internetowym głosowaniu m.in. podczas weekendu BO w autobusie UM, na piknikach rad osiedli, w siedzibach rad osiedli i spółdzielni mieszkaniowych, klubach seniora, bibliotekach, instytucjach kultury. Za cel stawialiśmy sobie pomoc osobom starszym, niemobilnym ze względu na stan zdrowia, wykluczonym cyfrowo, pozbawionym dostępu do internetu w zapoznaniu się z wnioskami do BO i oddaniu głosu. Spotkania z mieszkańcami miały także wymiar edukacyjny. Po pierwsze w działania włączyliśmy mieszkańców wolontariuszy, co wpłynęło na zwiększenie ich aktywności podejmowanej na rzecz lokalnej społeczności. Po drugie mówiliśmy o BO jako narzędziu partycypacji obywatelskiej.

Zainteresowanie udzielanym przez naszych edukatorów i wolontariuszy wsparciem było duże. Na konsultacje cyfrowe poświęciliśmy ponad 100 godzin, a skorzystało z nich prawie 150 osób.

Wyniki głosowania: http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017/wyniki_realizacja/ 

Skomentuj wiadomość