Nasze działania

WP_000276

Fundacja 2035  skupia się na: 

Przygotowaniu obywatelskiego społeczeństwa do specyficznych wyzwań przyszłości, w której prawie 40% mieszkańców kraju stanowić będą osoby starsze. Dlatego musimy jak najszybciej zacząć myśleć, nie w kategoriach pokoleń żyjących obok siebie, ale pokoleń żyjących razem.

1012147_697765566956569_2716977923431830849_n

Pracy nad niezbędną dla tej przyszłości zmianą postaw, budową nowych (dotąd niespotykanych) modeli zachowań i relacji społecznych opartych na tolerancji, szacunku i współpracy wszystkich grup pokoleniowych;

Redefinicji pojęcia starość i promocji aktywnej starości, atrakcyjnej dla każdej z płci;

Pracy nad nowoczesnymi metodami aktywizacji społecznej osób starszych zwłaszcza dojrzałych mężczyzn, ponieważ zauważamy niepokojące zjawisko ich marginalizacji i samowykluczania;

Innowacyjnym edukowaniu seniorów (nauka przydatnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie umiejętności, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu);

536159_226815214112322_533677769_nDziałaniach zmierzających do usprawnienia systemu usług oferowanych obywatelom – społecznym audycie polegającym na monitorowaniu i recenzowaniu jakości i dostępności usług w edukacji, służbie zdrowia i pomocy społecznej;

Podejmowaniu działań zmierzających do wyeliminowania złych praktyk w życiu społecznym, inicjowaniu akcji społecznych z zakresu działań statutowych Fundacji;

Budowaniu nowych sieci wsparcia (Internet, budowanie płaszczyzn wymiany informacji i usług).

W połowie stycznia br. otrzymaliśmy informację o przyjęciu fundacji do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Cieszymy się, bo jak napisaliśmy aplikując, zależy nam na współpracy i wymianie doświadczeń.

ofop_mix_and_match_logo