Nasi eksperci i wolontariusze

Eksperci: wolontariusze-współpracownicy

Henryk Dudek – trener, manager – specjalista ds. zarządzania projektami, coach

Maria Magdalena Poulain - dziennikarz, kulturoznawca, coach, specjalista ds. zarządzania projektami,  edukator osób dorosłych (edukacja cyfrowa)

Maria Jolanta Kolasińska - kulturoznawca, specjalista ds. finansowych, fundraisingu, zarządzania projektami, ewaluacji

Krzysztof Smug - Doradca i animator z zakresu zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, pracy projektem oraz współpracy międzysektorowej.

Dorota Piskorska -  psycholożka, socjoterapeutka, tutorka, absolwentka studiów podyplomowych Life Coaching, koordynatorka projektów społecznych, trenerka.

Anna Kobalczyk – psycholożka 

Teresa Rózycka - redaktor, absolwentka filologii rosyjskiej, specjalistka ds. języka polskiego, propagatorka poprawnej polszczyzny

Magdalena Haremska – specjalista ds organizacji produkcji filmowych, marketingu, zarządzania praca biura i finasami

Olek Iwaszkiewicz - fotograf, specjalizacja: fotografia reklamowa, wykładowca i szkoleniowiec, specjalista ds. zarządzania projektami

Barbara Świętochowska - artysta plastyk, fotograf, specjalista ds. reklamy i PR, wydawca, wykładowca i szkoleniowiec (Firma Artezon)

Romualda Thomsen - aktywna seniorka, animatorka kultury, realizatorka projektów

Agnieszka Grzelak – dziennikarz, copyriter, specjalista tematów medycznych

Młodzi eksperci – wolontariusze współpracownicy:

Robert Chmielecki – socjolog, psycholog, spec. psychogeriatria

Jędrzej Iwaszkiewicz – psycholog, koordynator projektów

Kamila Wasilewska – projektantka wzornictwa przemysłowego

Katarzyna Matuszewska - projektantka wzornictwa przemysłowego