Narzędziownik obywatelski

maratony wnioskow (4)

Zachęcamy do korzystania z naszych infografik dotyczących narzędzi partycypacji obywatelskiej – efekt  projektu „Nasza Przyjazna Przestrzeń” i wspólnej pracy seniorów, realizatorów projektu z Centrum OPUS, Fundacji 2035 oraz młodej graficzki Katarzyny Matuszewskiej.

http://2035.pl/narzedziownik-obywatelski-seniora-pdf/

Budżet Obywatelski jest jednym z narzędzi partycypacji za pomocą którego mieszkańcy mogą wpływać na decyzje w mieście. Pozwala im współdecydować bezpośrednio o wydatkowania pewnej puli środków z budżetu gminy. W ramach BO mieszkańcy (bez względu na wiek) mogą zgłaszać swoje pomysły na zadania, które uważają za warte realizacji w swojej okolicy, a następnie popierać konkretne pomysły w głosowaniu. Te zadanie, które uzyskują największe poparcie mieszkańców zostają przeznaczone do realizacji.

 

BUDZET O BYWATELSKI_150dpi

 

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Innymi słowy, jest to pewna pula środków z budżetu gminy, którą mieszkańcy mogą przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectw. Aby nasze przedsięwzięcie mogło być realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego musi spełniać trzy warunki łącznie:

  • służyć poprawie jakości życia mieszkańców
  • mieścić się w tak zwanych zadaniach własnych gminy
  • być zgodne z dokumentami planistycznymi gminy, np. Strategią Rozwoju Gminy

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Jeżeli wniosek nie spełnia tych wymagań – wójt, burmistrz lub prezydent zobowiązany jest odrzucić wniosek sołectwa.

 

FUNDUSZ SOLECKI_150dpi

 

Inicjatywa Lokalna to, zgodnie z Ustawą, wspólne (mieszkańców i jednostki samorządu) działanie, realizujące zadanie publiczne. Gmina (jednostka samorządu terytorialnego) ma zadania publiczne, takie jak utrzymanie dróg publicznych, szkół, domów kultury, i wiele innych, które gwarantują zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Swoje zadania gmina realizuje poprzez jednostki- szkoły domy kultury, przedsiębiorstwa oczyszczania, gospodarki komunalnej.  W przypadku rozwiązania, o którym mówimy (inicjatywa lokalna) inicjatywa należy do mieszkańców. To mieszkańcy wychodzą z inicjatywą realizacji zadania publicznego do gminy.

 

INICJATYWA LOKALNA_150dpi

 

Konsultacje społeczne to, jedno z najważniejszych narzędzi włączania obywateli w procesy decyzyjne.  Głównym ich  celem jest poprawa jakości decyzji podejmowanych przez samorządy i organa administracji, a dotyczących ważnych dla mieszkańców obszarów polityk miejskich lub gminnych (polityk publicznych) oraz planowanych strategii rozwoju i rozwiązań prawnych.  Konsultacje to forma dialogu społecznego, podczas którego przedstawiciele władz, administracji rządowej i samorządowej lub organizacji pozarządowych zasięgają opinii obywateli w różnych kwestiach. Jest to proces mający na celu, z jednej strony poinformowanie obywateli o istotnych dla nich sprawach, a z drugiej dowiedzenie się co myślą na ich temat, aby wcześniej wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone i zgodne z oczekiwaniami większości rozwiązania.

 

KONSULTACJE SPOLECZNE_150dpi

 

Rada seniorów gminy lub miasta to ciało społeczne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, bez osobowości prawnej, w skład którego wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.

 

RADA SENIOROW_150dpi

Skomentuj wiadomość