ASOS’16: Dzień dla Zdrowia w Sulejowie

3.12-4

3.12 ASOS Czwarty dzień dla zdrowia 60+ odbył się w sobotę, 3 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Koneckiej 45 w Sulejowie. Liczne grono uczestników – seniorów z gmin Sulejów, Gorzkowice, Kamieńsk i Rząśnia – to dowód na to, że nasze projektowe działania są potrzebne. Jednocześnie wykazały one, jak szerokie jest pole do pracy z osobami starszymi i jakie są ich potrzeby.

Na plan pierwszy wysuwają się zainteresowanie ich problemami, konieczność wsparcia ze strony samorządów, lokalnych liderów i organizacji, gdyż wielu osobom brakuje samodzielności, konieczność edukacji gerontologicznej i cyfrowej.

W Sulejowie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji gerontologa, psychogeriartry, fizjoterapeutów, edukatorów cyfrowych. Po wykonaniu testów sprawności fizycznej i umysłowej podczas indywidualnych konsultacji otrzymali zalecenia, jak dbać o siebie, by spowolnić proces starzenia się organizmu.
Duże zainteresowanie uczestnicy wykazali nauką funkcjonalności portali internetowych Ministerstwo Zdrowia i NFZ, założeniem konta ZIP, sprawdzeniem czas oczekiwania na wizyty u specjalistów w poradniach i szpitalach, zapoznaniem się z informacją o przysługujących im świadczeniach medycznych. W gminach wiejskich dostrzegalna jest pilna potrzeba edukacji cyfrowej, ale także dostępności do sieci Wi-Fi i sprzętu komputerowego oraz międzypokoleniowego wsparcie dla osób starszych podczas korzystania z nich.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „MoGe. Modelowa Gerontoprofilaktyka na Wsi”, realizowanego przez FUNDACJĘ 2035 i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Projekt finansowany jest z środków rządowego programu ASOS.

Skomentuj wiadomość