ASOS’16: Dzień dla Zdrowia po raz 3.

krepa6

19.11.2016 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie (gmina Lgota Wielka) odbył się trzeci Dzień dla Zdrowia 60+. Ponad 20 seniorów z powiatu radomszczańskiego skorzystało z bezpłatnych porad 6-osobowego zespołu ekspertów. Po wykonaniu testów ich wyniki omówili ze specjalistami.Uczestnicy spotkania mogli wykonać testy sprawności fizycznej i umysłowej (m.in. testy pamięci i wydolności organizmu). Potem do ich dyspozycji byli gerontolog, psychogeriatra, rehabilitanci, którzy z każdym indywidualnie omówili wyniki badań. Seniorzy otrzymali rekomendacje, jak samodzielnie, a co najważniejsze bez dodatkowych nakładów finansowych, ćwiczyć i pracować nad sobą, aby zachować sprawność, niezależność i łagodzić procesy starzenia się organizmu.

Podczas spotkań w ramach projektu „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi” ważną rolę odgrywa edukacja cyfrowa, prowadzona przez osoby doświadczone w pracy z pokoleniem 60+. Seniorzy dowiedzieli się, jak z zyskiem dla zdrowia i finansów korzystać z nowoczesnych technologii. Zapoznali się z funkcjonalnościami portali internetowych Ministerstwo Zdrowia i NFZ, na których znajdują się informacje dla pacjentów dotyczące bezpłatnych e-usług, mieli możliwość założenia konta ZIP, sprawdzenia czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów w poradniach i szpitalach województwa łódzkiego. Uczyli się, jak samodzielnie sprawdzić interakcje leków,  robić zakupy w aptekach porównując ceny, znaleźć informacje o nocnej i świątecznej pomocy medycznej oraz przysługujących im świadczeniach.

Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów informacyjnych.

Projektu „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi”, finansowany z środków rządowego programu ASOS, realizują FUNDACJA 2035 i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Kolejny Dzień dla Zdrowia 60+ odbędzie się 3 grudnia w Sulejowie.

Skomentuj wiadomość