Międzynarodowa Konferencja „Silver Tourism”

silver tourism

FUNDACJA 2035, Pracownia PRO AGE oraz Stowarzyszenie ECIM HIPOKAMP były współorganizatorami pierwszej w Polsce Międzynarodowej Konferencji „Silver Tourism”, odbywającej się w Darłowie w 2017 roku. W 2019 roku spotkamy sie po raz drugi, aby poznać uwarunkownia i trendy w organizowaniu wypoczynku i turystyki dla seniorów.

Problematyka konferencji skupia się wokół przemian demograficznych i rozwoju turystyki „age friendly – przyjaznej starzeniu”.

Pozytywny wpływ aktywności turystycznej na zdrowie i samopoczucie starszych osób jest niezaprzeczalny i potwierdzony wieloma badań. Jednak oferta ukierunkowana na specyficzne potrzeby i możliwości tego segmentu rynku jest w Polsce relatywnie skromna, mimo że seniorzy stanowią coraz liczniejszą i w związku z tym coraz silniejszą pod względem potencjału nabywczego grupę. W krajach Europy Zachodniej i w USA od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie branży turystycznej obsługą seniorów. Polscy seniorzy, na tle seniorów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, a także innych grup wiekowych
wykazują niski poziom konsumpcji turystycznej. Czy głównymi przyczynami tej sytuacji są słaba siła nabywcza współczesnego seniora i wyznawany przez niego system wartości, w którym turystyka oraz inne aktywności związane ze spędzaniem czasu wolnego zajmują relatywnie niskie pozycje? Ile winy w tym samej branży turystycznej, która nie potrafi lub nie chce zauważać w osobach starszych klienta, o którego należy szczególnie dbać? Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, jakimi są rozwój srebrnej turystyki w Polsce oraz świadome kształtowanie oferty turystycznej adresowanej do osób po 60 roku życia? Pamiętać należy, że seniorzy jako odbiorcy usług turystycznych mają określone cechy i potrzeby.

O klientach srebrnej turystyki, ich oczekiwaniach i potrzebach podczas odbywającego się w ramach konferencji seminarium mówić będą prezes FUNDACJI 2035 Maria Magdalena Poulain oraz gerontolog Grażyna Busse, prezes Stowarzyszenia ECIM HIPOKAMP.

Konferencja sprzyja wymianie poglądów w międzynarodowym gronie. Współorganizatorami konferencji są reprezentanci Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG.

Patronat nad konferencja objęli: podsekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Dawid Lasek, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marek Olszewski, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Skomentuj wiadomość