Krzysztof Smug

Krzysztof Smug

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów

Doradca i animator z zakresu zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, pracy projektem oraz współpracy międzysektorowej.

Indywidualny Doradca Spółdzielni Socjalnych w ramach III sektora. Coach współpracujący z lokalnymi podmiotami w zakresie tworzenia ich strategii rozwoju.

Doradca w programie P FIO „Grant na lepszy start”

Skomentuj wiadomość