Kongres Kompetencji Cyfrowych

KOMETA Nasi wolontariusze uczestnicza w II Kongresie Kompetencji Cyfrowych wraz z ponad 100 innych ekspertów edukacji cyfrowej w Polsce, reprezentujących różnorodne środowiska: edukatorów cyfrowych. 

Nasi wolontariusze uczestnicza w II Kongresie Kompetencji Cyfrowych wraz z ponad 100 innych ekspertów edukacji cyfrowej w Polsce, reprezentujących różnorodne środowiska: edukatorów cyfrowych, twórców programów szkoleniowych, metodyków, nauczycieli i badaczy tej tematyki. Miejscem kongresu będzie Centrum Sztuki Mościce.

II Kongres będzie okazją do dyskusji o realiach cyfrowej transformacji polskiej edukacji. Tezy do niej przygotowaliśmy w oparciu o wnioski ze studium „Kompetencje przyszłości w epoce cyfrowej dysrupcji”, którego premierowa prezentacja nastąpi właśnie podczas konferencji. Zapraszamy na nią polskich profesjonalistów edukacji cyfrowej, stwarzając w Tarnowie okazję do wewnątrzśrodowiskowej wymiany wiedzy i doświadczeń - stwierdził Krzysztof Głomb, prezes SMWI, koordynator sieci KOMET@.

Bogaty program Kongresu obejmuje sesje plenarne i równoległe, debaty ekspertów i warsztaty w modelu World Cafe. Wydarzenie rozpoczyna się 15 marca o godz. 11:00, a zakończy 16 marca ok. 15:00.

Więcej o wydarzeniu na stronie

https://kometa.edu.pl/ii-kongres-kompetencji-cyfrowych/o-kongresie

Skomentuj wiadomość