KONGRES GOSPODARKI SENIORALNEJ

29.10 W Warszawie jako reprezentacnci łódzkich ngo zajmujących się problematyką demograficzną uczestniczyliśmy w I Kongresie Gospodarki Senioralnej.
Podczas dyskusji panelowych mówiono m.in. o (1) konieczności certyfikacji usług dla osób starszych (czytaj również jako kolejne źródło dochodów i koncesji); (2) źródłach finansowania, które trzeba pozyskać; (3) mieszkalnictwie dla osób starszych samotnych; (4) usługach medycznych oraz kształceniu personelu medyczno-opiekuńczego.
Gospodarzami Kongresu byli Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Kongres był objęty patronatami honorowymi Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich i Wojewody Opolskiego.

Skomentuj wiadomość