III KONGRES BIOEKONOMII

10704062_699618336798005_3675330148105148498_n
 19.09 Fundacja 2035 i Stowarzyszenie HIPOKAMP jako partnerzy merytoryczni III MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOEKONOMII, wraz z międzynarodową grupą ekonomistów, biologów, socjologów i naukowców, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących wymiany informacji i doświadczeń związanych z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym naszego regionu.
Zaplanowane panele dotyczyły m.in.zielonej infrastruktury jako elementarnego składnika tworzenia smart cities, mechanizmów finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej, wydłużenie aktywności zawodowej poprzez promowanie koncepcji „srebrnej gospodarki”. Dodatkowo w ramach warsztatów tematycznych podjęto dyskusję o zagrożeniach cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hałasu na nasze zdrowie i komfort życia.

 

Skomentuj wiadomość