ICTskills4All Spotkanie w Rydze

ERASMUS

Kolejne spotkanie realizatorów międzynarodowego projektu ICTskills4All odbyło się w Rydze. Nas reprezentowała Katarzyna Bertram ze Stowarzyszenia HIPOKAMP. O projekcie opowiemy za tydzień na Kongresie KC!

ICTSkills4All to projekt, którego celem jest zbadanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk oraz opracowanie i realizacja programów edukacyjnych w celu wspierania nabywania umiejętności cyfrowych wśród osób starszych w wieku 55+, które mają ograniczoną wiedzę cyfrową lub nie mają jej wcale. ICTskills4All różni się od wielu dotychczas realizowanych projektów i podejść uniwersyteckich, stosujących ze ogólne podejście, które opiera się na zrozumieniu potrzeb, wiedzy o grupie docelowej i ograniczeń tej grupy osób.

ICTskills Polish-07

Ten projekt koncentruje się na osiąganiu precyzyjnych kompetencji, jest nowoczesnym podejściem w celu nabycia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Oprócz takiego podejścia, promowanie umiejętności cyfrowych wśród starszych osób stanowi ważny element dla przyszłych programów edukacyjnych (na wyższych uczelniach, kursach uczenia się przez całe życie, kursach dla seniorów). W tym kontekście projekt przyczyni się do poprawy i poszerzenia wysokiej jakości oferty edukacyjnej dostępnej dla seniorów.
Oprócz wkładu we wzmocnienie pozycji tej grupy pod względem jakości ich życia i autonomii, ICTSkills4all będzie miał pozytywny wpływ na sektor edukacji dorosłych / seniorów oraz przyczyni się do cyfryzacji szkoleń dla osób starszych, nadążając tym samym za najnowszymi trendami edukacyjnymi i społeczeństwem informacyjnym.

Skomentuj wiadomość