Grażyna Busse

seminarium

Z wykształcenia pedagog o specjalności edukacja dorosłych - andragogika oraz gerontologia. Posiada również  dyplom nauczyciela języka niemieckiego.

Z  wykształceniem wiąże się jej działalność zawodowo-społeczna związana z problematyką starzenia, starości, jakości życia w wieku późnej dojrzałości i tego wszystkiego, co nazywamy „przygotowaniem do starości” dotyczącego wszystkich, bez względu na wiek.

Od roku 2013 członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Swoją pasję  realizuje poprzez stowarzyszenie, którego jest prezeską, pomysłodawczynią  i współzałożycielką: Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”.

Jest admiratorką i propagatorką idei i praktyki „całożyciowego uczenia się”, co wynika z w/w powodów oraz analizy różnych rozwiązań stosowanych w Europie i na świecie. Uczenie się, rozwój i nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania, to działania, do których próbuje  zachęcać w swoim stowarzyszeniu wszystkich, bez względu na wiek ! Seniorzy są w nim „oczkiem w głowie”, czy też, jeśli ktoś woli, „języczkiem u wagi”…

 

hipokamp

 

bal

 

Skomentuj wiadomość