FIO’16 Osiedle Koziny

Działania rekrutacyjne, promocyjne i informacyjno-animacyjne realizowane były wszędzie wg. popdobnego scenariusza. Ale specyfika poszczególnych osiedli powodowała, że rezultaty tych działań były już różne. Takim przykładem jest realizacja projektu na osiedlu Koziny, gdzie odbyło się tylko jedno spotkanie deliberatywne, na które przyszły jedynie 3 osoby.

Wynikało to ze wskazanego we wniosku ryzyka – słabego zainteresowania mieszkanców udziałem w projekcie.

Wszystkie działania promocyjne i informacyjno –animacyjne zostały na tym osiedlu przeprowadzone w ten sam sposób, co na pozostałych osiedlach. Odbyły się 2 spotkania informacyjno-animacyjne, w których udział wzięli przedstawiciele Rady Osiedla i mieszkańców, oraz jedno spotkanie w ramach konsultacji cyfrowych. Rozdawane były ulotki, rozwieszone zostały plakaty – w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w przychodni zdrowia, w siedzibie Rady Osiedla oraz przed nią – na tablicy informacyjnej, gdzie umieszczane są ważne dla mieszkańców komunikaty, w blokach wspólnot mieszkaniowych, które wyraziły na to zgodę. Rada Osiedla informowała o datach spotkań deliberatywnych i nieodpłatnie udostępniła swoje pomieszczenie, więc mieszkańcy mogli przyjść do miejsca, które znają (w tym samym budynku mieści się administracja wspólnot mieszkaniowych).

Osoby, które przyszły na spotkanie, wzięły w nim udział w pełnym wymiarze godzin, a poprowadzone zostało zgodnie z przygotowanym scenariuszem. Mieszkańcy wskazali na mapie osiedla miejsca, które lubią, oraz te, które ich zdaniem wymagają zainteresowanie. Nie ukrywali jednak, że każdy z nich przyszedł z jednym konkretnym problemem, który chciał zgłosić.

Było to podniesienie przystanków tramwajowych wzdłuż ulicy Srebrzyńskiej, by łatwiej było wsiadać do pojazdów MPK starszym osobom – ty jest na osiedlu bardzo dużo. Trasą tą jeździ tramwaj nr 7, którym mieszkańcy docierają na pobliski Stary Cmentarz. Niestety na tej linii nie kursują pojazdy niskopodłogowe. Innych problemów w tej sferze nie zgłoszono, gdyż osiedle Koziny jest dobrze skomunikowane i położone blisko centrum, jeżdżą na nim 4 linie autobusowe, 4 tramwajowe, bezpłatny bus do CH Manufaktura.

Drugie pytanie dotyczyło dostępności mieszkańców do plenerowej siłowni przy gimnazjum przy ul. Wapiennej. Tę wątpliwość rozwiała Rada Osiedla, która zapewniła, że po wyposażeniu tego miejsca rekreacji we wszystkie urządzenia będzie ono dostępne dla wszystkich.

Trzeci wskazany problem dotyczył rekultywacji zieleni, głównie trawników, między blokami przy ul. Gazowej – projekt był zgłoszony do BO. Część osiedla na wschód od ul. Kasprzaka jest postrzegana jako nieco bardziej zaniedbana od pozostałej.

Te trzy zagadnienia nie wystarczyły jako baza do tworzenia listy lokalnych potrzeb, zwłaszcza że osoby uczestniczące w spotkaniu nie wyraziły zainteresowania kontynuowaniem rozmowy podczas kolejnych deliberacji.

Przyczyną takiej sytuacji jest między innymi to, że mieszkańcy Kozin czują się zaopiekowani i nie dostrzegają istotnych problemów, w rozwiązanie których chcieliby się zaangażować.

Na osiedlu od trzech lat prowadzone są inwestycje, które wpływają na poprawę jego estetyki i funkcjonalności. M.in. wyremontowana została ul. Długosza wraz z chodnikami, wzdłuż której jest wiele sklepów i osiedlowy ryneczek. Pojawiły się tam ławki, fontanna, nowe nasadzenia, miejsca parkingowe. Na osiedlu są aż trzy stacje miejskiego roweru. Sukcesywnie malowane są elewacje bloków.

Na Kozinach aktywne są wspólnoty mieszkaniowe, które prowadzą inwestycje związane z ocieplaniem budynków i podłączeniem do nich instalacji ciepłej wody – na niemal całych Kozinach zlikwidowane już zostały termy gazowe podgrzewające wodę. Przeszło także kilka projektów w ramach programu Zielone Podwórka, w którym pojawiają się nowe nasadzenia, rekultywowana jest zieleń, odnawiane chodniki – projekty są współfinansowane przez UMŁ i wspólnoty mieszkaniowe.

Jako środek zaradczy opracowaliśmy ankietę, aby poznać odpowiedzi mieszkańców na pytania dotyczące tego, czy podoba im się ich osiedle, czy wiedzą, co to jest Rada Osiedla, czy wiedzą, co to jest budżet obywatelski i czy włączyliby się w działania na rzecz osiedla. Ankieta była anonimowa. Wypełniały ją osoby odwiedzające filie MBP, przez lokalnych animatorów – przewodniczących wspólnot mieszkaniowych – była przekazywana wśród sąsiadów.

 ANKIETA POTRZEB MIESZKANCÓW

Skomentuj wiadomość