FIO’16 Nasze osiedle: Spotkania informacyjne

spotkania informacyjne ulotka

5.07.2016 W czerwcu i lipcu byliśmy tam, gdzie zbierają się mieszkańcy, gdzie można było zachęcić do udziału w projekcie FIO Nasze osiedle: Razem decydujemy jak największą liczbę osób.

Opowiadaliśmy o jego założeniach i mobilizowaliśmy do aktywności na rzecz wspólnoty. Naszym hasłem było: Jedna dzielnica, osiem osiedli, wspólna sprawa.

Pierwszym akcentem spotkań informacyjnych był Dzień Sąsiada odbywający się 31 maja w Poleskim Ośrodku Sztuki. W spotkaniu, rozmowie o tym, jak się integrować, wymianie poglądów wzięli udział nie tylko mieszkańcy Karolewa, ale całej Retkini. Oto miejsca, w których byli nasi animatorzy działań obywatelskich, rozdający ulotki wolontariusze , gdzie zbieraliśmy podpisy, będące jednocześnie deklaracją przystąpienia do projektu.

1.06 i 2.06 – POS
4.06 – Piknik z Budżetem Obywatelskim – Retkinia Zachód, przy Pałacu Młodzieży
4.06 – Osiedle Montwiłła-Mireckiego – piknik Miłe chwile na Montwille, w osiedlowej Izbie Pamięci i przy XVIII LO
4.06 – Noc Bibliotek – filie na Polesiu
8.06 – Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód
11.06 – Piknik Retkinia Zachód-Smulsko
13.06 – Rada Osiedla Zdrowie-Mania
13.06 – Rada Osiedla Montwiłła-Mireskiego
13.06 – Rada Osiedla Koziny
14.06 – Koło Seniora Klub Oaza, ul. Armii Krajowej 32
15.06 – Rada Osiedla Lublinek-Pienista
16.06 – Piknik na Karolewie
17.06 – Dom na Zdrowiu
20.06 – Filia nr 3 MBP, Osiedle Montwiłła-Mireckiego
22.06 – POS Inicjatywa Lokalna
22.06 – Integracyjny Piknik pod Chmurką DSP „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9, mieszkańcy osiedli Zdrowie-Mania i Karolew-Retkinia Wschód
22.06 – Rada Osiedla Koziny
25.06 – Biblioteka Katolicka, ul. Retkińska 127
28.06 – Biblioteka Karolew, ul. Wileńska
5.07 – Osiedle Stare Polesie

Spotkania informacyjne na Starym Polesiu odbywać się także będą we wrześniu. O projekcie FIO Nasze osiedle: Razem decydujemy informowaliśmy na każdym etapie jego realizacji.

Skomentuj wiadomość