FIO: Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+

FIO 3_10 (4)

26.11.Spotkanie podsumowujące.  W uroczystym spotkaniu podsumowującym półroczne warsztaty dotyczące aktywności obywatelskiej łódzkich seniorów „którym nie jest wszystko jedno”, wzięli udział uczestnicy projektu, realizatorzy, partnerzy, zaproszeni goście i kilka osób 55+ pragnących przyłączyć się do podobnych działań.

Dlatego zgodnie uznano, że ten koniec musi być jednocześnie początkiem kolejnego etapu obywatelskich inicjatyw – kontynuacji multimedialnych wywiadów przeprowadzanych przez seniorów z przedstawicielami samorządów i administracji na tematy ważne dla jakości i poziomy życia starszych mieszkańców Łodzi.

Ponieważ atmosfera spotkania była już świąteczna miłym jej akcentem były rozdawane świeżo wydrukowane najnowsze numery gazety „My, M-Łodzi Duchem”, redagowanej przez część uczestników warsztatów P FIO AKTYWNI, KOMPETENTNI, KREATYWNI 55+ z Klubu Seniora Młodzi Duchem.

Podczas ostatniego warsztatu/spotkania zaprezentowane zostały wstępne rezultaty zadania – 3 wywiady obywatelskie. Spotkanie  posłużyło ewaluacji zadania, w formie krótkich wywiadów z uczestnikami; zebraniu ich opinii, uwag i wniosków oraz ocenie realizacji zadania.

Relacja ze spotkania podsumowującego projekt tutaj

 

 

25.11

XI  Spotkanie projektowe

Zbliża się finał:  próba generalna przed internetowym debiutem seniorów reporterów 

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 – 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

WYWIADY OBYWATELSKIE 55+: krok po kroku

Warsztaty wiedzy i umiejętności obywatelskich, dziennikarskich służyły wspólnemu wypracowaniu przez uczestników etapów przygotowania i przeprowadzenia wywiadów obywatelskich. Oto wypracowana ścieżka:

I Etap pierwszy: ustalenie pytań – podczas warsztatów uczestnicy wypracowali listę ważnych dla nich pytań dotyczących uczestnictwa seniorów w Budżecie Obywatelskim, Konsultacjach i Wolontariacie, ustalili pytania priorytetowe.

II Etap drugi: próba, czyli wywiady w grupie, uczestnicy ćwiczą zadawanie pytań z listy, wspólnie omawiają błędy, wskazują na dobre wystąpienia i zachowania

III Etap trzeci: wybór po 2 kandydatów do przeprowadzenia wywiadu,

IV Etap czwarty: umówienie się z interlokutorami, wybór miejsca i terminu, przeprowadzenie wywiadu rejestrowanego przez kamerę

V Etap piąty: po wspólnym omówieniu przez uczestników zadania efektów ich pracy dziennikarskiej (każdego z trzech tematycznych wywiadów obywatelskich), akceptacji lub wprowadzeniu korekty – zapisane w formie elektronicznej wywiady zostaną poddane fachowej obróbce technicznej (montaż, przystosowanie do wymogów Internetu itp) i przy czynnym udziale reprezentantów grupy, upowszechnione w Internecie jako przykłady dobrej praktyki obywatelskiego dziennikarstwa osób 55+.

Wywiady przeprowadzały seniorki – dziennikarki obywatelskie:

  • Irena Inglik (seniorka wspierająca Janina Andrychowicz)
  • Mirosława Ferenc (seniorka wspierająca Hanna Stelmaszewska-Rataj)
  • Halina Gąsiorowska ( seniorka wspierająca Zdzisława Danch)

Uczestnicy poznali techniczne podstawy, związane z przygotowaniem takiego wywiadu (użycie kamery, zapis dźwięku, właściwe oświetlenie).

Poznaliśmy przedstawicieli samorządu i Urzędu Miasta, którzy wyrazili zgodę na udzielenie wywiadu seniorom i zamieszczenie jej w Internecie

  1. Bożena Ziemniewicz – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego (II kadencja)

LINK do wywiadu z Bożeną Ziemniewicz:

https://www.youtube.com/watch?v=8k1m0X_apww

  1. Łukasz Prykowski - Urząd Miasta Łodzi, pełnomocnik prezydenta Miasta Łodzi dospraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi

LINK do wywiadu z Łukaszem Prykowskim:

https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E

  1. Krzysztof Lechowicz – Urząd Miasta Łodzi Departament Prezydenta Biura ds. Partycypacji Społecznej

LINK do wywiadu z Krzysztofem Lechowiczem:

https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E

Uczestnicy ustalili, że podczas rejestracji obecne będą dodatkowo prowadzący warsztaty, ponieważ zminimalizuje to  tremę i wzmocni poczucie bezpieczeństwa reporterów-amatorów.

Więcej o wywiadach obywatelskich seniorów, tutaj

Specjalny kanał na you tube

https://plus.google.com/103303704449010884116/videos

Próbne wywiady zostały nagrane na płytę (dla zainteresowanych działaniem do wglądu w Fundacji 2035 i w Stowarzyszeniu HIPOKAMP)

20.11

VIII spotkanie projektowe

WOLONTARIAT Seniorów, teoria i praktyka

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 – 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

Temat kolejnego spotkania: Wolontariat. Czym jest dla osoby starszej? Co senior może zaoferować jako wolontariusz? Dlaczego warto zostać wolontariuszem, a co może działać zniechęcająco do takich działań? Jak być świadomym wolontariuszem – prawa i obowiązki? Co wolontariat oznacza w teorii, praktyce i jakie krążą wokół niego stereotypy .

Dyskusja przeciągnęła się poza wyznaczone ramy czasowe, a szczególnie interesujące były relacje seniorów, którzy podejmowali działania wolontariackie lub się do nich przygotowują. Wspólnie ustaliliśmy zakres najważniejszych pytań dotyczących wolontariatu seniorów, jakie zadamy przedstawicielom samorządu i administracji.

W spotkaniu seniorów dziennikarzy obywatelskich z Klubu My, M-Łodzi Duchem wzięła udział Aleksandra Dulas, redaktor naczelna gazety społecznej „Miasto Ł”. Być może to początek ciekawej międzypokoleniowej współpracy zaangażowanych Łodzian.

 

13.11

Dodatkowe spotkanie projektowe

Seniorzy głosują i kandydują,

jak świadomie uczestniczyć w wyborach samorządowych

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 – 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

Spotkanie w ramach realizowanego projektu poświęcone udziałowi seniorów w wyborach samorządowych zdominował temat, jak i gdzie głosować na członków Rady Osiedli. O ile zasady głosowania do samorządów województwa i miasta nie budziły wątpliwości, o tyle głosowanie do rad osiedli już tak.

Przypominamy zasady: aby oddać głos na kandydata do Rady Osiedla należy pojawić się w dzień wyborów (16 listopada) w Obwodowej Komisji Wyborczej (OKW), zgodnej z miejscem zameldowania. Znajduje się ona przeważnie w tym samym budynku, co OKW sprawująca nadzór nad wyborami na Prezydenta Miasta i do Rady Miasta, lecz w odrębnych pokojach.

Powstało 175 Obwodowych Komisji Wyborczych zajmujących się wyborami do Rad Osiedla. Tylko siedem z nich ma siedzibę w innym budynku, niż komisja czuwająca na wyborami na Prezydenta Miasta i do Rady Miasta.

Informacje uzyskujemy na stronie www.lodz.pl - zapewnia.

W Łodzi specjalnie powieszono 133 pomarańczowe tablice wyborcze, na których jest opisane, gdzie i jak głosować. Kandydaci na osiedlowch radnych mogą na nich umieszczać także swoje plakaty wyborcze. Większość miejskich obwieszczeń, zarządzeń czy materiałów promocyjnych dotyczących Rad Osiedla jest też w kolorze pomarańczowym. Rada Osiedla może powstać również bez głosowania, ale tylko wtedy, gdy liczba kandydatów będzie równa liczbie miejsc w Radzie. Takie sytuacje, z powodu małego zainteresowania wyborem, miały już nie raz miejsce.

Kadencja Rady Osiedla trwa 3 lata.

 

6.11.2014

VII spotkanie projektowe

KONSULTACJE  SPOŁECZNE cd. 

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 -15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

 

Kontynuujemy dyskusje na temat narzędzi partycypacji i ich wykorzystywaniu przez seniorów dla rzecznictwa swoich interesów oraz działania na rzecz dobra lokalnej społeczności. Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej powoli zamienia się w prężny Klub obywateli 55+ świadomych swoich praw i powinności. mamy wspólnie wypracowane pytania do przedstawicieli lokalnych decydentów na temat udziału seniorów w BO i konsultacjach.

Jak zawsze życie zmienia nasze scenariusze – za tydzień wybory do Rady Miasta, Wybory prezydenta miasta oraz wybory do Rad Osiedli. To odpowiedzialne decyzje majace bezposredni wpływ na przyszłość łodzian, dlatego umówiliśmy się, że na kolejnym spotkaniu omówimy zasady głosowania.  Jedna z uczestniczek spotkań, pani Hania, która jest przewodniczącą komisji wyborczej zobowiązała się w przystępny sposób je przybliżyć.

A przy okazji porozmawiamy o tym, jak skutecznie lobbować na rzecz swojego pokolenia i czy problemy najstarszej grupy mieszkańców miasta są właściwie dostrzegane przez władze i samorząd, także w okresach między kampaniami wyborczymi?

 

30.10.2014

VI spotkanie projektowe

KONSULTACJE SPOŁECZNE, jak wykorzystywać to narzędzie partycypacji

do lobbowania na rzecz interesów osób starszych 

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

10422563_687617017998137_3692119760157501638_n

Część uczestników chce wykorzystać zbliżające się Święto Zmarłych oraz Dzień Niepodległości do wyjazdu i spotkań rodzinnych, dlatego zorganizowaliśmy dla nich dodatkowe spotkanie, aby uczestnicy projektu nie stracili kontaktu z merytoryczną zawartością działań i dyskusji.

Sopocka 04_01

Tematem była kontynuacja tworzenia listy pytań do decydentów i urzędników dotyczących partycypacji obywatelskiej i społecznej seniorów. Tym razem skupiliśmy się nad formami kontroli obywatelskiej nad realizacjami zadań Budżetu Obywatelskiego, udziałem seniorów w Konsultacjach społecznych, ich rodzajach i wynikach. Ważne było wskazanie i wytłumaczenie stopnia „sprawczości” obu narzędzi: wiążące wyniki głosowania w BO oraz jedynie doradcze, informacyjne w Konsultacjach.

PFIO AKK 13_11 (5)

Ponieważ zbliżają się konsultacje projektu Polityki Społecznej Miasta Łodzi na lata 2015-2020 oraz Budżetu Miasta omówienie tego narzędzia zainteresowało uczestników szczególnie. Zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach.

 

23.10

V spotkanie projektowe

Partycypacja sznasą na przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia publicznego

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

Na kolejnym spotkaniu dotyczącym obywatelskich kompetencji grupy seniorów z Klubu My M-Łodzi duchem zastanawialiśmy się wspólnie, jak przezwyciężać bariery wykluczające osoby starsze z aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszego miasta.

PFIO_30_10_Pytania (3)

Oto wnioski z dyskusji:

1. Budżet Obywatelski – przebicie w nim mają projektu grup, które współpracują ze sobą. Dlatego też seniorzy powinni łączyć się w grupy i wzajemnie współpracować opracowując jeden wspólny cel, projekt, na który będzie można zagłosować. Seniorzy powinni stworzyć 2-3 projekty maksymalnie do BO.
2. Pytanie do p. Prezydent: Dlaczego Pani prezydent chce się spotkać z seniorami przed wyborami? Ile razy w czasie swojej kadencji spotkała się z seniorami?
3. Informacje jakie udzielane są w punktach informacji UMŁ np. o konsultacjach społecznych to np.: „Na stronach WWW znajdzie Pan/Pani wszelkie informacje.” Seniorzy są grupą mieszkańców wśród których nadal Internet nie jest narzędziem powszechnym i łatwo dostępnym.
4. Informacje o konsultacjach społecznych, które prowadzi UMŁ nie docierają do mieszkańców (seniorów), bo najczęściej zamieszczane są ogłoszenia na stronie WWW UMŁ, ewentualnie w punktach informacji (a nie zawsze seniorzy mają dużą swobodę przemieszczania się i odwiedzania takiego punktu systematycznie).
5. Źródłami informacji o konsultacja społecznych mogłyby być:
a. Administracje osiedla, przekazujące informacje w skrzynkach lub wywieszając na klatkach schodowych;
b. Rady Osiedlowe (brak inf.o ich funkcjonowaniu, działają w minimalnym zakresie);
c. Łódzkich Wiadomościach Dnia;
d. Spotkania nieformalne dla seniorów;
e. Telegazeta.
6. Pytanie od Seniora: „Dlaczego na stronach telegazety zniknęła informacja o rozkładzie jazdy MPK?”
7. Dodatkowe wnioski seniorów ze spotkania:
a. Niezbędna jest większa świadomość wśród seniorów o narzędziach podejmowania decyzji i wpływu na działania samorządu np. o Radach Osiedla;
b. Czy powinny być parytety przy projektach w Budżecie Obywatelskim?;
c. Może powinien być Parytet Potrzeb np. Parytet wydatków na informowanie grup obywatelskich „seniorów” o konsultacjach społecznych, Budżecie Obywatelskim itp

 

13.10.2014

IV spotkanie projektowe

O dziennikarstwie obywatelskim i innych aktywnościach

sprzyjających partycypacji w życiu publicznym seniorów

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

konsultacje_chopina 15_5 (2)

Seminarium w Centralnym Muzeum Włókiennictwa na temat standardów procesów budżetu obywatelskiego w Polsce to dobre uzupełnienie merytoryczne naszych dotychczasowych spotkań dotyczących aktywności społecznej seniorów. Uczestnicy debaty opowiadali o pierwszych latach doświadczeń z wprowadzaniem i realizacją budżetów partycypacyjnych w naszym kraju.

Mowa była też o nowych wyzwaniach stojących przed realizatorami w kolejnych latach. Relacja ze spotkania w Muzeum, w której gościem honorowym był pierwszy obywatel RP – prezydent Bronisław Komorowski zainteresowała osoby biorące udział w projekcie Aktywni Kompetentni Kreatywni 55+.

Dodatkowym wsparciem były przyniesione materiały edukacyjne: broszura Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA „Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce” oraz publikacja Wojciecha Kębłowskiego wydana przez Instytut Obywatelski „Budżet partycypacyjny – ewaluacja”.

Uznano, że wnioski z warsztatu trzeba będzie uwzględnić w przygotowanych pytaniach do wywiadu obywatelskiego.

DSC_0877

02.10.2014

III  Spotkanie projektowe

 Jak budować kapitał społeczny, czyli

tezy do rozmowy/wywiadu z przedstawicielem lokalnych decydentów (samorządu lub administracji) o roli seniorów w Budżecie Obywatelskim. 

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

Kolejne spotkanie z seniorami-dziennikarzami obywatelskimi zaczeło sie od zbiorowej lektury najnowszego wydania magazynu My, M-Łodzi duchem. jest w nim artykuł o jeden z uczestniczek naszych warsztatów, która została wyjątkowo źle potraktowana przez pracodawcę.

Przykład klasycznego wykluczania ze względu na wiek.

FIO 3_10 (3)

Lektura stała sie przyczynkiem do dyskusji o miejscu seniorów w społeczeństwie, ich możliwościach partycypacji, barierach i formach wsparcia. Drugim tematem było przygotowanie tez do rozmowy z przedstawicielami samorządu lub urzędu miasta w sprawie aktywnego udziału osób starszych w Budżecie Obywatelskim.

Uczestnicy zgłosili wiele uwag, wskazali też na ciekawe rozwiązania ułatwiające pokoleniu 55+ dostęp do tego narzędzia obywatelskiej partycypacji.

Dyskusja skupiła się na  bezpośrednim akcie partycypacji, czyli ubiegłotygodniowym głosowaniu oraz  rekomendacjach dla jego organizatorów, aby było w formule bardziej przyjazne dla osób starszych. Wnioski spisane zostały przekazane na formularzu ewaluacji BO.

 

25.09.2014

II Spotkanie projektowe:

Budżet Obywatelski, w teorii i w praktyce (głosowanie) 

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

DSC_0349II Warsztat (trzeci, jeś;li wliczyć warsztat dodatkowy) zbiegł sie z terminem głosowania na zadania do BO na rok 2015.   Znów odwiedziła nas ekipa łódzkiej telewizji, aby zarejestrować dyskusje i wspólne głosowanie dwiema metodami tradycyjną i za pośrednictwem internetu. W głosowaniu interenetowym wspomagali seniorów wolontariszue Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans – dobry przykład międzypokoleniowej współpracy.

LINK do relacji z warsztatów zamieszczonej w TVP Regionalna Łódź.w Zobaczcie w 11 minucie.

http://lodz.tvp.pl/16992681/25092014-1830

 

Obserwacja ekipy telewizyjnej przy pracy oraz możliwość zobaczenia relacji w TV i w Internecie była dobrym wstępem do właściwych warsztatów dotyczących umiejętności obywatelskich – nowoczesnej formy dziennikarstwa obywatelskiego i zaangażowania w życie lokalnej społeczności w formie przeprowadzanych wywiadów obywatelskich z przedstawicielami lokalnych decydentów. Wywiady będą rejestrowane i zamieszczane w Internecie na specjalnie utworzonym kanale na You Tube ” M-łodzi Duchem”.
https://plus.google.com/103303704449010884116/videos

Uczestnicy przygotowali na bazie informacji uzyskanych z wcześniejszego warsztatu oraz materiałów edukacyjno-informacyjnych pytania do próbnych wywiadów, które przeprowadzali w grupie. Próbne wywiady są rejestrowane przez wykwalifikowanego operatora, aby grupa mogła je analizować zespołowo i omawiać. Uczestnicy poznają techniczne podstawy, związane z przygotowaniem takiego wywiadu (użycie kamery, zapis dźwięku, właściwe oświetlenie).

 

 

PFIO_Konsultacje (5)

 

11.09.2014 

Dodatkowe spotkanie:  

Budżet Obywatelski w Łodzi, jak czytać wnioski i jak na nie głosować

(rekrutacja nowych uczestników)

Po relacji na temat warsztatów, jaka pojawiła sie w TV otrzymaliśmy wiele nowych zgłoszeń. Konieczna była organizacja dodatkowego spotkania, tym bardziej, że wrzesień to prawdziwy sprawdzian aktywności obywatelskiej seniorów w Łodzi, ponieważ odbywa się głosowanie na wnioski do Budżetu Obywatelskiego.

DSC_0342

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 15.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

Na dodatkowym spotkaniu omówiliśmy wnioski, które dotyczyły seniorów lub miejsc im przyjaznych np. terenów zielonych. Oto rekomendacje wypracowane wspólnie przez uczestników:

BUDŻET OBYWATELSKI 2015
L0131 Mobilne Centrum Ćwiczenia Pamięci
Zadanie dotyczy utworzenia i animacji ogólnodostępnego mobilnego centrum profilaktyki, edukacji i wsparcia dla osób zagrożonych chorobą Alzheimera i chorobami otępiennymi, osób chorych oraz ich formalnych i nieformalnych opiekunów. Cykl wykładów, konsultacji i warsztatów to odpowiedź na problemy starzejącej się społeczności Łodzi oraz lawinowo narastającej liczby osób wymagających informacji i pomocy.
L0143 Mobilny Zespół Edukacji Cyfrowej dla 60+
Zadanie dotyczy utworzenia mobilnego zespołu edukatorów cyfrowych dla pokolenia 60+, doświadczonych w pracy z osobami starszymi, który docierać będzie do seniorów lokalnie, w miejscu ich zamieszkania (na osiedle, do klubu, biblioteki, centrów edukacji itp), aby prowadzić zajęcia, warsztaty komputerowe i konsultacje przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu starszych pokoleń łodzian.
Głosowanie będzie trwało od 20 do 28 września 2014 (do północy!)

Pamiętając o zaleceniu WHO podejmowania prac wspierających starzenie się w zdrowiu i w miejscu zamieszkania, wybraliśmy działania mobilne dające możliwość bezpośredniego dotarcia do osób potrzebujących, zwłaszcza osób starszych i chorych. Oto inne rekomendowane wnioski:

L0212 Stworzenie specjalistycznego DPS dla osób z zespołami otępiennymi
L0211 Przygotowanie lokalu dla drugiego w Łodzi ŚDS dla Osób z Chorobą Alzheimera
L0082 Dom wielopokoleniowy zawierający na każdym piętrze zespoły pojedynczych mieszkań dostosowanych do potrzeb osób starszych

 

 

04.09.2014

I Spotkanie projektowe, czyli po co seniorowi aktywność obywatelska

OPIS WARSZTATÓW

Miejsce spotkania:  Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej (siedziba partnera projektu)

Czas: 10.00 14.00

Prowadzący: Grażyna Busse Stowarzyszenie HIPOKAMP, Magdalena POULAIN Fundacja 2035

Uczestnicy: 60 osób 55+, zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim oraz członkowie Klubu Młodzi Duchem współtworzący gazetę obywatelską My, M-Łodzi Duchem

Temat: Spotkanie informacyjne wprowadzające do tematyki cyklu 9 warsztatów obywatelskich, rozdanie maiteriałów eukacyjno- szkoleniowych

PFIO_Konsultacje (3)

1 O przygotowanych pomocach: 

Materiały edukacyjno-informacyjne dotyczyły tematu zadania tzn podstawowej wiedzy na temat różnorodnych form aktywności obywatelskiej i partycypacji publicznej, ze szczególnym wskazaniem na trzy wybrane: Konsultacje społeczne, Budżet Obywatelski i Wolontariat.

DSC_0340

Komplet materiałów (70 sztuk) wydrukowanych i oprawionych zeszytów przygotowany został z uwzględnieniem specyfiki potrzeb grupy 55+ (bariery funkcjonalne) wskazane i opisane sa w nich różne możliwości podejmowania aktywności obywatelskiej przez osoby z grupy wiekowej uczestników zadania

Informacje zostały wzbogacone wydrukowanymi formularzami zgłoszeniowymi zadań do Budżetu Obyuwatelskiego, przykładowym wypełniony wnioskiem, ankieta dotycząca konsultacji społęcznych oraz umową o świadczeniu usług wolontariackich i przepisami z Ustawy o działalności pozytku Publicznego i o wolontariacie.

2 Metoda pracy: wykorzystaliśmy metodę otwartej dyskusji, podczas której uczestnicy napierw mówli, jak rozumieją omawiane pojęcia, potem mogli zapoznać się z ich definicjami i praktycznym zastosowaniu. Na zakończenie zastanawialiśmy się, na ile każda z form może być przydatna w codziennym życiu seniora i lokelanej społęczności, do czego i jak poznawane narzędzia wykorzystać, bo poprawić jakość życia starszych mieszkańców Łodzi.

Podczas spotkania uczestnicy poznali szczegóły, dot, zadania: problemów, celów i planowanych działań, aby mogli świadomie i efektywnie zaangażować się, jako wspólnota lokalna, w realizację zadania.

NW 28_06 (9)

 

Uczestnicy, którzy brali udział we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych podzielili się swoimi doświadczeniami, wykorzystując swoje zasoby. Umówiliśmy się, że będą wspierać warsztaty jako współprowadzący wybrane tematyczne spotkania.

Na spotkaniu obecna była ekipa łódzkiej TV.

Relacja z pierwszego spotkania informacyjno-organizacyjnego dotyczącego warsztatów obywatelskich w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej znalazła sie w wieczornych wiadomościach.

http://lodz.tvp.pl/16711307/04092014-1830

 

15.08.2014

PROMOCJA i REKRUTACJA: zapraszamy pokolenie Łodzian 55+ do udziału w warsztatach dotyczących aktywności obywatelskiej i społecznej seni0rów

Zapowiedzi i zaproszenia do działu w naszych warsztatach obywatelskich ukazały się m.in. w dodatku dla seniorów w Dzienniku Łódzkim, na stronie seniorzy.uml.lodz.pl, aktywniobywatele.uml.lodz.pl,  mówiliśmy o nich dwukrotnie  w Polskim Radio Łódź – w środowej wieczornej audycji dla organizacji pozarządowych.

Nasi niezawodni wolontariusze: pani Halinka, Zdzisława, Danuta, Małgorzata  i Hania (wszystkie w wieku 55+) z ulotkami zapowiadającymi warsztaty dotarli do klubów seniora przy ul. Bednarskiej, Noworudzkiej, Piotrkowskiej i Al. Kościuszki, ośrodków kultury, środowisk skupionych wokół UTW oraz na otwartych imprezach miejskich np. Letnich Koncertach „W Altanie”, których słuchaczami są w dużej mierze osoby starsze, zajęciach plenerowych dla seniorów, piknikach.

 

dl

 

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, przed jakimi coraz częściej stają starsi łodzianie, Stowarzyszenie HIPOKAMP, Fundacja 2035 oraz Kółko Rolnicze Józefów realizuje projekt P FIO „Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt w przystępny i atrakcyjny sposób uzupełnia wiedzę i umiejętności obywatelskie seniorów zachęcając przy okazji do aktywności i wolontariatu.

10422563_687617017998137_3692119760157501638_nW ramach projektu prowadzone będą nowoczesne warsztaty kompetencji obywatelskich, poznawania narzędzi partycypacji oraz wykorzystywania cyfrowych mediów do nagłaśniania i omawiania ważnych dla seniorów spraw.

Efekty warsztatów obywatelskiego dziennikarstwa multimedialnego seniorów (mini wywiady uczestników z lokalnymi decydentami na temat konsultacji społecznych, Budżetu obywatelskiego, wolontariatu) zobaczymy w Internecie.
W projekcie, który trwać będzie do końca roku, biorą udział m.in autorzy artykułów i redaktorzy gazety „My, M-Łodzi Duchem”, ale jest miejsce dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności i angażowaniem się w obywatelskie inicjatywy.

Plakat end

 

Zapraszamy do współpracy – zgłoszenia pod numerem telefonu: Stowarzyszenia HIPOKAMP 601 254 371 lub Fundacji 2035 603 866 547.

Pierwsze spotkanie w czwartek 4 września o godz. 10.30 w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5.

 

02.06.2014

Aktywni, komptenetni, kreatywni 55+ Informacja o nowym projekcie Fundacji 2035 i Stowarzyszenia HIPOKAMP współfinansowanym z środków P FIO MPiPS

Nowy projekt dla zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji obywatelskich Aktywnych 55+, zwłaszcza wolontariatu i multimedialnego dziennikarstwa obywatelskiego. Fundacja 2035 i Stowarzyszenie HIPOKAMP zapraszają do wspólnego działania.

FIO_MPiPS_logo1 (1)Do końca roku 60 mieszkańców Łodzi z pokolenia 55+ weźmie udział w 10 różnych działaniach, podczas których poznają różne formy aktywności obywatelskiej i zostaną przygotowane do świadomego uczestnictwa w lokalnych procesach decyzyjnych.
Zadanie obejmie: 2 obywatelskie warsztaty wiedzy i umiejętności dotyczące wybranych obszarów aktywności społecznej oraz narzędzi i procedur partycypacji publicznej (konsultacje społeczne, Budżet Obywatelski, wolontariat);
6 spotkań dyskusyjnych przygotowujących uczestników do przeprowadzenia wywiadów obywatelskich związanych z w/w tematyką oraz podsumowujących ich efekty
Przygotowanie, przeprowadzenie i upowszechnienie w Internecie 3 multimedialnych wywiadów z lokalnymi decydentami .
Projekt jest rozwinięciem wcześniejszego projektu FIO’2013 „Młodzi Duchem-Aktywizacja poprzez Społeczne Zaangażowanie”, trwałym efektem którego jest znana w Łodzi (ale też w Zduńskiej Woli i Pabianicach) gazeta dla seniorów „My, M-Łodzi duchem”

Skomentuj wiadomość