FIO 2014

12.12

Wywiady obywatelskie: Seniorzy pytają

W ramach projektu P FIO „Aktywni, Kompetentni, kreatywni 55+” sześciu przedstawicieli starszych mieszkańców Łodzi, wybranych z grupy uczestników warsztatów obywatelskich, przeprowadziło 3 sfilmowane wywiady z lokalnymi decydentami: członkami władz samorządowych i administracji. Bożena Ziemniewiczradna drugiej kadencji Sejmiku Województwa Łódzkiego, Krzysztof Lechowicz z Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Prezydenta Biura ds. Partycypacji Społecznej i Łukasz Prykowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odpowiadali na przygotowane przez seniorów pytania dotyczące różnych form partycypacji publicznej i aktywności społecznej: Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych i wolontariatu.

Zarejestrowane wywiady zostały opracowane i zmontowane, a po autoryzacji i wspólnej korekcie w grupie uczestników projektu, kolejno zamieszczane w Internecie udostępnione na stronach WWW realizatorów, ich profilach Facebooku i na kanale YouTube.

RELACJA O WYWIADACH OBYWATELSKICH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

http://2035.pl/wywiady-obywatelskie-seniorzy-pytaja/

RELACJA Z CYKLU WARSZTATÓW ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

http://2035.pl/fio-aktywni-kompetentni-kreatywni-55/

03.09.2014 

Zapowiedź warsztatów obywatelskich w Dzienniku Łódzkim (dodatek  50+)

dl

 

20.08.2014

P FIO „Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+” – zaczynamy!

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, przed jakimi coraz częściej stają starsi łodzianie, Stowarzyszenie HIPOKAMP, Fundacja 2035 oraz Kółko Rolnicze Józefów realizuje projekt P FIO „Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10422563_687617017998137_3692119760157501638_nProjekt w przystępny i atrakcyjny sposób uzupełnia wiedzę i umiejętności obywatelskie seniorów zachęcając przy okazji do aktywności i wolontariatu.

W ramach projektu prowadzone będą nowoczesne warsztaty kompetencji obywatelskich, poznawania narzędzi partycypacji oraz wykorzystywania cyfrowych mediów do nagłaśniania i omawiania ważnych dla seniorów spraw.

Efekty warsztatów obywatelskiego dziennikarstwa multimedialnego seniorów (mini wywiady uczestników z lokalnymi decydentami na temat konsultacji społecznych, Budżetu obywatelskiego, wolontariatu) zobaczymy w Internecie.
W projekcie, który trwać będzie do końca roku, biorą udział m.in autorzy artykułów i redaktorzy gazety „My, M-Łodzi Duchem”, ale jest miejsce dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności i angażowaniem się w obywatelskie inicjatywy.

Zapraszamy do współpracy – zgłoszenia pod numerem telefonu: Stowarzyszenia HIPOKAMP 601 254 371 lub Fundacji 2035 603 866 547.

Pierwsze spotkanie w czwartek 4 września o godz. 10.30 w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5.

 

21.08.2035

Zapraszamy do współpracy pokolenie 55+

FIP_2014 (5)Nowy projekt dla zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji obywatelskich Aktywnych 55+, zwłaszcza wolontariatu i multimedialnego dziennikarstwa obywatelskiego.

Fundacja 2035 i Stowarzyszenie HIPOKAMP zapraszają do wspólnego działania. Do końca roku 60 mieszkańców Łodzi z pokolenia 55+ weźmie udział w 10 różnych działaniach, podczas których poznają różne formy aktywności obywatelskiej i zostaną przygotowane do świadomego uczestnictwa w lokalnych procesach decyzyjnych.
Zadanie obejmie: 2 obywatelskie warsztaty wiedzy i umiejętności dotyczące wybranych obszarów aktywności społecznej oraz narzędzi i procedur partycypacji publicznej (konsultacje społeczne, Budżet Obywatelski, wolontariat);
6 spotkań dyskusyjnych przygotowujących uczestników do przeprowadzenia wywiadów obywatelskich związanych z w/w tematyką oraz podsumowujących ich efekty
Przygotowanie, przeprowadzenie i upowszechnienie w Internecie 3 multimedialnych wywiadów z lokalnymi decydentami .
Projekt jest rozwinięciem wcześniejszego projektu FIO’2013 „Młodzi Duchem-Aktywizacja poprzez Społeczne Zaangażowanie”, trwałym efektem którego jest znana w Łodzi (ale też w Zduńskiej Woli i Pabianicach) gazeta dla seniorów „My, M-Łodzi duchem”.

04.06.2014

Aktywni, kompetentni, kreatywni 55+  to tytuł wspólnego projektu Fundacji 2035 i Stowarzyszenia HIPOKAMP, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014.

Projekt dotyczy rozwoju aktywności społecznej oraz poznawania i świadomego wykorzystywania różnych narzędzi partycypacji obywatelskiej przez seniorów z województwa łódzkiego zaangażowanych w dziennikarstwo obywatelskie.

Część uczestników projektu to seniorzy redagujący od dwóch lat magazyn My, M-Łodzi duchem, wydawany przez Stowarzyszenie HIPOKAMP.

http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,konkursu,FIO,2014,3555.html