Ewaluacja działań

NW_17_9

Nasze działania dokumentujemy i archiwizujemy (listy obecności, ankiety ewaluacyjne, zdjęcia, notatki prasowe, linki do stron internetowych).

Przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne działań i warsztatów. Ankiety sa opracowywane we współpracy z socjologami i psychologami, magistrantami z Uniwersytety Łódzkiego. Jest to rodzaj barterowej współpracy, wyniki badań są wykorzystywane przez obie strony.

Dotąd przeprowadziliśmy trzy ankiety ewaluacyjne dotyczące:

 

Październik 2013Iwona portret kompresja

1. Nieodpłatnych zajęć ruchowo-aktywizujących Nordic Walking w Parku Poniatowskiego w Łodzi.

Ankietę przygotował Robert Chmielewski, student 5 roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Ankieta w opracowaniu

 

Grudzień 2013

2. Nieodpłatnych zajęć komputerowych i warsztatów „Senior w sieci”.

Zajęcia odbywają się kilka razy w tygodniu od września 2013 roku.  Grupy liczą od 2 do 15 osób – zajęcia i od 40 do 60 osób – warsztaty. Do lutego 2014 roku skorzystało z nich ponad 550 seniorów (licząc w sumie wszystkie osoby, licząc raz ponad 250).

ZUS w Lodzi (2)Zajęcia były prowadzone i organizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, zespołem ds Seniorów, Latarnikami Polski Cyfrowej Równych Szans z Łodzi, Uniwersytetem Medycznymw Lodzi i miejskimi bibliotekami.

Ankietę przygotował Robert Chmielewski, student 5 roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Ankieta w opracowaniu

 

Styczeń 2014

3. Jakości życia osób starszych (aktywnych i nieaktywnych)

Warsztaty joga 20.02W badaniu wzięło udział ok. 50 seniorów.

Ankietę przygotował Robert Chmielewski, student 5 roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Ankieta w opracowaniu.

 

Luty 2014

4. Relacji między pozytywnym myśleniem a życiowym dobrostanem osób 50+

W badaniu wzięło udział ok. 50 seniorów.

Ankietę przygotował Tomasz Chabrowski, student 5 roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Ankieta w opracowaniu.

 

Szkolenie „Ewaluacja w organizacjach non-profit” 

Pomocne w zdobyciu nowych kompetencji badawczych okazały się sesja i warsztaty „Ewaluacja w organizacjach non-profit” zorganizowane przez  Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”.

Dr Aleksandra Januszkiewicz z PŁ i Beata Ciężka z Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas wykładów i ćwiczeń przekonywały przedstawicieli łódzkich ngo do systematycznej ewaluacji swoich działań. Na konkretnych przykładach wykazały ich sens i celowość, powiedziały o skutecznych narzędziach i sposobach interpretacji wniosków. Cennym elementem sesji były ćwiczenia „Jak dobrze zaplanować ewaluację projektu”.