Europejskie Forum Gospodarcze

28-29.09 Zapraszamy na Forum, a szczególnie na panel „Ekonomia Społeczna w kontekście wyzwań zmian demograficznych w Polsce, wymiar społeczny i biznesowy”, poniedziałek, godz. 15.30

Demografia – starzenie się społeczeństw – to punkt wyjścia do wszelkich dyskusji o przyszłości.

VIII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2015

Moderator: Agnieszka Orzechowska, Dyrektor Krajowa Fundacji NESST w Polsce

Tematyka panelu: XXI wiek, to wiek wyzwań demograficznych związanych ze zmianą modelu rodziny, zmniejszającą się dzietnością, koniecznością pozostawania dłużej na rynku pracy (do 67 roku życia), starzeniem się społeczeństwa, migracjami a także równoległym funkcjonowaniem na rynku pracy czterech pokoleń. Zmieniająca się struktura demograficzna mieszkańców miast, klientów i pracowników firm wpłynie na ofertę wszystkich organizacji, tj. przedsiębiorstw, instytucji kultury, administracji publicznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Celem panelu jest zainspirowanie uczestników do spojrzenia na swoje organizacje i ofertę z perspektywy procesów demograficznych. W ramach wydarzenia przewidzianych jest pięć krótkich prelekcji, prowadzonych przez ekspertów oraz dyskusja moderowana.

  • Prelekcja 1: Międzynarodowe trendy w budowaniu przedsiębiorstw społecznych – Agnieszka Orzechowska NeSST
  • Prelekcja 2: Wyzwania dla Polskich Miast w kontekście rewitalizacji społecznej wielopokoleniowych struktur mieszkańców – Piotr Masłowski
  • Prelekcja 3: Oferta wielopokoleniowa dla miast i dzielnic – wyzwania dla administracji publicznej – Magdalena Pulain
  • Prelekcja 4: Modele zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym w warunkach zmiany demograficznej – perspektywa Polska 2025 – Patrycja Woszczyk, Justyna Kliombka – Jarzyna
  • Prelekcja 5: Modele Biznesowe przedsiębiorstw w kontekście zmian demograficznych – perspektywa Polska 2025 – Witold Buraczyński

Prelegenci:

  • Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika.
  • Patrycja Woszczyk – HRP Perspective
  • Maria Magdalena Poulain – Prezes Fundacji 2035
  • Witold Buraczyński – Solver Doradztwo Biznesowe
  • Justyna Kliombka – Jarzyna Psycholog biznesu, mentor, coach

Skomentuj wiadomość