Archwium kategorii ‘Single Masters’

Maj dla 50+ i więcej

WP_001679

Ostatni tydzień maja to ponad 100 różnych wydarzeń, dużych i małych, dedykowanych łódzkim  seniorom. W ich organizację aktywnie włączy się pokolenie 60+, 70+ i… 80+ tak przynajmniej zapewniali przedstawiciele łódzkich środowisk senioralnych na spotkaniu organizacyjnym Senioraliów.

Komisja Dialogu Obywatelskiego

SAMSUNG

27 lutego odbyło się I posiedzenie KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej. 

Dzień Judaizmu

dzien judaizmu

Członkowie fundacji z zaprzyjaźnionymi seniorami uczestniczyli z okazji Dnia Judaizmu w niezwykłym wieczorze dwóch kultur, dwóch religii. 

Inicjujemy założenie KDO

Latarnik FERSO (7)

Na drugim spotkaniu Pozarządowego Klubu Dyskusyjnego skupiającego ngo działające na rzecz seniorów zainicjowaliśmy powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Międzypokoleniowej Współpracy przy UMŁ (wniosek złożony 22.10. 2013 podpisało 8 organizacji pozarządowych).

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

KDO na Radzie PP (3)

Jako założyciele KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej uczestniczyliśmy w lutowym posiedzeniu Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.