Archwium kategorii ‘Single Masters’

Europejskie Forum Gospodarcze

28-29.09 Zapraszamy na Forum, a szczególnie na panel „Ekonomia Społeczna w kontekście wyzwań zmian demograficznych w Polsce, wymiar społeczny i biznesowy”, poniedziałek, godz. 15.30

Wywiady obywatelskie: Seniorzy pytają

PFIO AKK 13_11

W ramach projektu P FIO „Aktywni, Kompetentni, kreatywni 55+” sześciu przedstawicieli starszych mieszkańców Łodzi, wybranych z grupy uczestników warsztatów obywatelskich, przeprowadziło 3 sfilmowane wywiady z lokalnymi decydentami: członkami władz samorządowych i administracji.

Łódź 2035

UML 30_03 cd (8)

20.03 Nasza Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy UMŁ zorganizowała seminarium nt wizji Łodzi -miasta przyszłości w kontekście zmian demograficznych.

III KONGRES BIOEKONOMII

10704062_699618336798005_3675330148105148498_n

 19.09 Fundacja 2035 i Stowarzyszenie HIPOKAMP jako partnerzy merytoryczni III MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU BIOEKONOMII, wraz z międzynarodową grupą ekonomistów, biologów, socjologów i naukowców, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących wymiany informacji i doświadczeń związanych z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym naszego regionu. Zaplanowane panele dotyczyły m.in.zielonej infrastruktury jako elementarnego składnika tworzenia smart cities, […]

KONGRES GOSPODARKI SENIORALNEJ

29.10 W Warszawie jako reprezentacnci łódzkich ngo zajmujących się problematyką demograficzną uczestniczyliśmy w I Kongresie Gospodarki Senioralnej.