Archwium kategorii ‘Projekty konkursy’

„Umilajki” od najmłodszych dla najstarszych

tortofaktura

FUNDACJA 2035 przekazała 2 nagrodzone w konkursie rysunki dzieci na aukcję, która odbędzie się 28 stycznia 2017 roku podczas XVIII Charytatywnego Balu Rotary w Łodzi. Celem balu i aukcji jest zebranie funduszy na wyposażenie pierwszego w naszym mieście Hospicjum dla dorosłych przy ul. Pojezierskiej 45-51.

FIO’16: Czas osiedlowych wigilii i kolęd

retkinia (11)

16.12.2016 Miłym akcentem na zakończenie naszego projektu były zaproszenia na wigilijne spotkania organizowane przez rady osiedli i kluby seniora.

ASOS’16: Gerontoprofilaktyka na wsi

moge podsumowanie

15.12.2016 Najważniejsze działania za nami. Odbyło sie 8 spotkań w gminach, zorganizowaliśmy 4 Dni dla Zdrowia 60+, w których uczestniczyło prawie 120 osób starszych. Wszyscy mogli skorzystać z  porad zespołów: gerontoprofilaktyki, fizjoterapii i rehabilitacji, edukacji cyfrowej dotyczącej nowoczesnych technologii w profilaktyce zdrowotnej.

FIO’16: Maraton wniosków w bibliotece

piszemy wnioski_7_12 (4)

7.12.2016 W gościnnych progach Filii nr 2 MBPm Łódź-Polesie przy ul. Wróblewskiego odbyło się spotknanie poświęcone temu, jak skutecznie aplikować o środki na działania wspólne bibliotek z mieszkańcami osiedli Polesia.

ASOS’16: Dzień dla Zdrowia w Sulejowie

3.12-4

3.12 ASOS Czwarty dzień dla zdrowia 60+ odbył się w sobotę, 3 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Koneckiej 45 w Sulejowie. Liczne grono uczestników – seniorów z gmin Sulejów, Gorzkowice, Kamieńsk i Rząśnia – to dowód na to, że nasze projektowe działania są potrzebne. Jednocześnie wykazały one, jak szerokie jest pole do […]