Lista lokalnych potrzeb seniorów

asos_logo_kolor

„Nasza przyjazna przestrzeń” to nazwa projektu realizowanego w ramach programu ASOS 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Fundację 2035 w województwie łódzkim od maja do grudnia 2014.

W ramach projektu odbyły się  64 spotkania warsztatowe połączone ze spacerami badawczymi dla ponad 160 osób w wieku 60+, mieszkańców województwa. Ich uczestnicy uczyli się m.in. skutecznej komunikacji oraz różnych możliwości partycypacji obywatelskiej i aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Przez cały czas trwania projektu seniorów wspierały 3 mobilne zespoły doradców (w Łodzi, Piotrkowie i Kutnie). Pomagały uczestnikom w wykorzystywaniu nowej wiedzy i umiejętności (zwłaszcza nowo poznanych narzędzi partycypacji) do skutecznego rzecznictwa interesów osób starszych oraz dostosowywania lokalnej przestrzeni publicznej (osiedli, dzielnic, miejscowości lub wsi) do specyfiki ich potrzeb i możliwości.  Ważnym elementem warsztatów był spacer badawczy.  Jego celem była ocena znanej uczestnikom okolicy z punktu widzenia starszych mieszkańców, a rezultatem „Lista lokalnych potrzeb seniorów” dotyczących ulic, terenów zielonych, instytucji publicznych, infrastruktury mieszkalnej i usługowej.

Zgłoszone przez uczestników problemy i potrzeby przyporządkowane zostały ośmiu obszarom tematycznym określonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dotyczącym tworzenia przestrzeni publicznej przyjaznej osobom starszym. Wiążą się one również z kształtowaniem nowych postaw społecznych uwzględniających solidarność międzypokoleniową, które wraz z świadomie kształtowaną przestrzenią publiczną tworzą warunki dla powstania sieci miejscowości przyjaznych starzeniu się w zdrowiu i aktywności.

W Łodzi, Konstantynowie Łódzkim, Kutnie, Pabianicach, Piątku, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i w Żychlinie opracowane przez seniorów i realizatorów projektu „Listy lokalnych potrzeb seniorów” zostały przekazane miejscowym samorządom.

Zobacz:

1.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Łodzi

2.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Pabianic

3.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego

4.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Kutna

5.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

6.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Piątku

7.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Skierniewic

8.Lista lokalnych potrzeb seniorów, mieszkańców Żychlina

 

Skomentuj wiadomość