ASOS 2016: Gerontoprofilaktyka na wsi

asos_logo_ai-01male.[1]

FUNDACJA 2035 i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego rozpoczęły realizację projektu „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi”, finansowanego z środków ASOS – Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób 60+ dla godnego starzenia się. Projekt dotyczący nieodpłatnych usług prozdrowotnych adresowany jest do mieszkańców wsi, w szczególności osób starszych zagrożonych utratą samodzielności, chorych i niemobilnych, z utrudnionym dostępem do usług gerontologicznych i profilaktyki zdrowotnej.
W ramach projektu co najmniej 80 osób starszych o różnym stopniu samodzielności w 4 gminach wiejskich woj. łódzkiego z powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego będzie miało możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług i konsultacji ekspertów z dziedziny:
• gerontologii
• psychogeriatii
• rehabilitacji, fizjoterapii
• edukacji cyfrowej dla pokolenia 60+ z zakresu usług e-zdrowia.

Mieszkańcy wybranych gmin będą mogli anonimowo wykonać odpowiednie testy i otrzymają: indywidualną diagnozę stopnia zaawansowania procesu starzenia się organizmu. Dowiedzą się, jak mogą samodzielnie łagodzić jego konsekwencje dla zachowania samodzielności i zdrowia oraz jak motywować innych do zadbania o sprawność.

Dodatkowo edukatorzy cyfrowi przeprowadzą zajęcia, podczas których uczestnicy będą nauczyć się, jak korzystać z nowych technologii w obszarze zdrowia, opieki, pierwszej pomocy, e-usług farmaceutycznych, profilaktyki, zostaną zaprezentowane usługi telemedyczne oraz dotyczące profilaktyki i diagnostyki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Realizacja działań: od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Rezultatem projektu jest publikacja: Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi.

 

Przebieg projektu krok po kroku:

15.12.2016

Spotkanie podsumowujące w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi odbyło się 15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. moge podsumowanie

Obok realizatorów (Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i Fundacja 2035) wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych samorządów oraz seniorzy – liderzy organizacji i grup uczestniczących w projekcie. Obecni dzielili się spostrzeżeniami i propozycjami związanymi z kontynuacją realizowanych zadań. Były rozmowy o tym, jak wykorzystać zdobytą wiedzę o potrzebach seniorów w lokalnych środowiskach i potencjał aktywnych osób 60+, o tym, czego zabrakło w projekcie, jak usprawnić komunikację i rozwijać współpracę międzypokoleniową w gminach.

 

03.12.2016

Więcej o: Dzień dla zdrowia 60+ w Sulejowie 

3.12-1

Czwarty dzień dla zdrowia 60+ odbył się w sobotę, 3 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Koneckiej 45 w Sulejowie. Liczne grono uczestników – seniorów z gmin Sulejów, Gorzkowice, Kamieńsk i Rząśnia – to dowód na to, że nasze projektowe działania są potrzebne.

Jednocześnie wykazały one, jak szerokie jest pole do pracy z osobami starszymi i jakie są ich potrzeby.

Na plan pierwszy wysuwają się zainteresowanie ich problemami, konieczność wsparcia ze strony samorządów, lokalnych liderów i organizacji, gdyż wielu osobom brakuje samodzielności, konieczność edukacji gerontologicznej i cyfrowej.

 

19.11.2016

Więcej o: Dzień dla zdrowia 60+ w powiecie radomszczańskim  DSC_0017

Ponad 20 seniorów z powiatu radomszczańskiego skorzystało z bezpłatnych porad 6-osobowego zespołu ekspertów. Po wykonaniu testów ich wyniki omówili ze specjalistami.Uczestnicy spotkania mogli wykonać testy sprawności fizycznej i umysłowej (m.in. testy pamięci i wydolności organizmu). Potem do ich dyspozycji byli gerontolog, psychogeriatra, rehabilitanci, którzy z każdym indywidualnie omówili wyniki badań.

 

8.11.2016

Więcej o: Dzień dla zdrowia 60+ w Moszczenicy  Moszczenica_ASOS_8_11 (1)

Drugie spotkanie w ramach projektu MoGe. Modelowa odbyło się w Moszczenicy. O zainteresowaniu seniorów problematyką prozdrowotną świadczy liczne uczestnictwo mieszkańców gmin w projekcie FUNDACJI2035 i Rady Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego.

Eksperci przeprowadzili z uczestnikami testy pamięci, sprawności i wydolności. Podczas rozmów indywidualnych każdy otrzymał od gerontologa, psychogeriatry, fizjoterapeuty wskazówki dotyczące samodzielnych ćwiczeń i zachowań łagodzących lub spowalniających proces starzenia się organizmu oraz przedłużających sprawność umysłową i psychiczną. Edukatorzy cyfrowi pomogli w zakładaniu konta ZIP oraz korzystaniu z internetowych usług na portalach NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

 

22.10.2016

Więcej o: Dzień dla zdrowia 60+ w Czarnocinie

W Czarnocinie odbyło się pierwsze spotkanie dla starszych mieszkańców wsi, którzy mogli wykonać  testy pamięci, testy funkcji poznawczych, testy sprawnościowe i wydolnościowe. Na podstawie wyników odbyły się indywidualne konsultacje i porady ze specjalistami. czarnocin4

Każdy uczestnik otrzymał wskazówki, dotyczące wykonywania samodzielnie ćwiczeń wzmacniających kondycję oraz zachowań łagodzących lub spowalniających proces starzenia się organizmu, poprzez wzmocnienie sprawności umysłowej i fizycznej. Można było skorzystać z pomocy certyfikowanych edukatorów cyfrowych osób starszych  przy zakładaniu konta ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta) oraz dowiedzieć się o internetowych usługach zdrowotnych NFZ, Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – poranną i popołudniową. Organizatorzy zapewnili ciepłe napoje i przekąski. Była również opieka dla dzieci (wnuków). Każdy uczestnik otrzymał  wyniki testów, zestaw informatorów NFZ, notatnik, długopis i torbę.