ASOS Nasza Przyjazna Przestrzeń

ROK 2015

Aktualizowane relacje z realizacji kontynuacji projektu „Nasza przestrzeń: Razem decydujemy!” są pod linkiem:

http://2035.pl/asos-2015-nasza-przyjazna-przestrzen-2/

ROK 2014

31.12

Zobacz jeden z efektów projektu: 8 List lokalnych potrzeb seniorów

12.12

Zachęcamy do korzystania z naszych infografik dotyczących 5 narzędzi partycypacji obywatelskiej – efekt  projektu „Nasza Przyjazna Przestrzeń” i wspólnej pracy seniorów, realizatorów projektu z Centrum OPUS, Fundacji 2035 oraz młodej graficzki Katarzyny Matuszewskiej.

Infografiki i Narzędziownik obywatelski seniora

10.12

Konferencja: podsumowanie i zakończenie projektu

Na konferencji pt: „Nasza Przyjazna Przestrzeń. Aktywni seniorzy w przestrzeni publicznej” podsumowaliśmy trwający od maja projekt dotyczący aktywizacji obywatelskiej i społecznej seniorów. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodsze pokolenie łodzian. Podczas dyskusji, w której obok panelistów: Grażyny Busse (Stowarzyszenie HIPOKAMP), Henryka Dudka (KDO ds Rewitalizacji), Grzegorza Kowalskiego (KDO ds Polityki Demograficznej), Wojciecha Kosakowskiego (Zespół ds Seniorów UMŁ) i realizatorów projektu, bardzo aktywnie uczestniczyli zaproszeni seniorzy mieszkańcy miast. panel i całą konferencję prowadziła Magdalena Poulain.

10403192_880010195377364_1207872969260840503_n

Przebieg i efekty warsztatów syntetycznie przedstawiły: Anna Sikorska koordynator projektu CENTRUM OPUS i Mariola Kolasińska, asystentka i opiekunka grup warsztatowych. Na zakończenie wystąpiła grupa seniorów z UTW z Piotrkowa Trybunalskiego działająca w Teatrze Poezji „Boczny tor”.

Relacje z konferencji zamieściła łódzka TVP w wieczornych wiadomościach regionalnych.(12 minuta)

Fotorelacja na Facebooku

14.11

Jesteśmy w gminie Żychlin!

Na specjalne zaproszenie grupy seniorów od piątku zorganizowaliśmy dodatkowy cykl warsztatów obywatelskich dla starszych mieszkańców gminy.

Pierwsze spotkanie pt „Seniorze – jak mówic skutecznie” zakończyły brawa słuchaczy. To przekonuje, jak potrzebne i ważne dla seniorów są takie szkolenia i dyskusje

Żychlin (6)

 

05.11. 

Rozpoczęliśmy 14 cykl warsztatów obywatelskich w Skierniewicach. Warunki lokalowe dość trudne, za to zainteresowanie ogromne. Wspólnie zastanawiamy się jakie są plusy i minusy zagospodarowania przestrzeni publicznej widzianej oczami pokolenia 60+?

 

skierniewice 5_11

 

17.10

Spotkania z obywatelskimi warsztatami dotyczącymi przystosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb i możliwości seniorów rozpoczyna pierwsza grupa w Konstantynowie Łódzkim.Brawa na zakończenie zajęć dotyczących kompetencji komunikacyjnych osób starszych to powoli miła dla naszych wykładowców… tradycja. A dla nas dowód, jak bardzo potrzebne są takie spotkania i jakie budzą zainteresowanie

 

17_10 Konstatntynów warsztat 1 (6)

 

07.10
 Cztery kolejne grupy zakończyły w minionym tygodniu swoją przygodę z naszym projektem dotyczącym partycypacji obywatelskiej seniorów.
W cyklu warsztatów uczestniczyły: grupa związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Kutna, członkowie i sympatycy Klubu Seniora z ulicy Tatarakowej w Łodzi, członkowie Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników z Piotrkowa Trybunalskiego oraz seniorki z Klubu Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny przy ulicy Skupionej.
Gr10_w1_Skupiona (7)
Trzy z tych grup miały okazję przełożyć warsztatową teorię na praktykę, ponieważ terminy zajęć zbiegły się z czasem głosowania na wnioski do budżetu obywatelskiego.
Seniorzy z Kutna i Łodzi odrobili „zadanie domowe” i wskazali na wybrane przez siebie wnioski.
W Piotrkowie Trybunalskim głosowanie odbędzie się w listopadzie 26.09 Grupa 11 Pabianice – Klub Seniora Jarzębinka. Seniorzy to coraz bardziej widoczna i aktywna grupa mieszkańców Pabianic. Wiedzą, jak mówic o swoich potrzebach – współredagują już swoją gazetę obywatelską „My M-Łodzi duchem /Pabianice”, w sobotę 27 wrześsnia zapraszaja na Senioriadę, a wkrótce po konsultacjach społecznych mają nadzieję na stworzenie Rady Seniorów.
Piotrkow 07_10 gr (8)
Na warsztatach obywatelskich dowiadują się jak skutecznie wykorzystywać narzędzia partycypacji obywatelskiej do wpływanie na zmiany w przestrzeni korzystne dla najstarszych mieszkańców.
09-12.09 
Cztery nowe grupy i nowe warsztaty obywatelskie w Kutnie, Piotrkowie i Łodzi. Pracowity tydzień dla Henryka i Marioli, którzy prowadzili codziennie zajęcia z komunikacji.
Gr7_W1_kutno09_09 (7)
Pierwsze spotkania to też wzajemne poznawanie siebie, swoich oczekiwań i potrzeb. Za tydzień spacery badawcze.

 19-21.08.2014

Warsztat 22-23

Grupa Haliny przygotowuje się do partycypacji: na początek Budżet Obywatelski

Jakie korzyści może dać seniorom aktywny udział w Konsultacjach społecznych? Co to jest Inicjatywa lokalna i jak z nią wystąpić? Kogo reprezentuje Rada Seniorów i dlaczego warto składać wnioski i głosować na zadania Budżetu Obywatelskiego?

Gr6_wolnosc_warsztat 1 (4)

To tylko część pytań z zakresu partycypacji obywatelskiej, jakie szczegółowo omawialiśmy na warsztatach projektowych z „Grupą Haliny”, czyli łodzianami 60+, których motywuje do działania charyzmatyczna liderka. Wypracowana wcześniej lista najważniejszych potrzeb seniorów teraz znalazła skuteczne narzędzia realizacji. Na początku będzie to Budżet Obywatelski – świadome głosowanie w 2014 roku i przygotowanie własnego wniosku na rok 2015.

Szczególne miejsce podczas dyskusji zajęły też sprawy związane z trudnym międzypokoleniowym dialogiem, budowaniem dobrych relacji opartych na szacunku i akceptacji każdej generacji łodzian.

 

18.08.2014

Warsztat 21

Budżet Sołecki w Piątku

piatek (3)Zgodnie z programem ostatnie spotkanie warsztatowe w Piątku poświecone było „Narzędziownikowi obywatelskiemu seniora”. Seniorzy poznali różne formy partycypacji: Konsultacje społeczne, Inicjatywę lokalną, Radę seniorów i Fundusz sołecki.

Fundusz sołecki szczególnie zainteresował uczestników, wśród których były dwie energiczne sołtyski, ze wsi Janków i Łubnica. Panie dowiedziały się m.in. jak wpłynąć na wyodrębnienie funduszu sołeckiego i sporządzać wnioski. Podobała się również idea powołania Glinnej Rady Seniorów. Do końca roku trwać będzie etap Konsultacji obywatelskich, które pozwolą uczestnikom wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

18.08.2014

Warsztat 21

Rozdanie dyplomów w Pabianicach 

 

WP_002680Pabianice są o krok od istotnych zmian w partycypacji obywatelskiej mieszkańców. Władze samorządowe przymierzają się do wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, radni zgłosili wniosek o powołanie  Rady seniorów, coraz częstsze są też Konsultacje społeczne. Dzięki warsztatom „Nasza przyjazna przestrzeń”  przedstawiciele pokolenia 60+  i członkowie pabianickiego Klubu Seniora „Jarzębinka”, są dobrze przygotowani do korzystania z nowych narzędzi.

W warsztatach wzięła udział Renata Uznańska-Bartoszek, społecznik, wolontariuszka Fundacji 2035, Latarnikiem PCRS i pabianicka radna. Przybliżyła wszystkim postępy renowacji parków miejskich i korzyści dla starszych mieszkańców jakie płyną z wprowadzenia Karty seniora. Na zakończenie zaprosiła zebranych na wrześniowe Senioralia. 

12-14.08.2014
Warsztat 19 i 20
Grupa integracyjna U Haliny
Gr6_wolnosc_warsztat 1 (2)Grupę 6 tworzą po części osoby z pokolenia 60-latków z różnych dzielnic Łodzi, a po części seniorzy znający się od dawna i spotykający w tzw Klubie U Haliny. Halina to ich dobry duch, inspiratorka i organizatorka działań. Grupa zintegrowała się szybko znajdując wspólny temat – najbardziej dotkliwe problemy, jakie utrudniają osobom starszym mobilność i aktywność w miejskiej przestrzeni publicznej.
Numerem jeden jest wg uczestników transport publiczny: zbyt mało niskopodłogowych tramwajów i autobusów, mało tolerancyjni kierowcy, zbyt niecierpliwi i nieuważni, niewygodne wiaty, krótkie ławeczki, niewidoczne i za wysoko zawieszone rozkłady jazdy, za małe litery na rozkładach, brak zabezpieczeń i monitoringu wewnątrz pojazdów.
Nierówne chodniki grożą wypadkami nie tylko osobom starszym, ale już krótkie zmiany zielonych świateł narażają przede wszystkim te grupę mieszkańców na niebezpieczeństwo uwięzienia na ruchliwych przejściach i skrzyżowaniach. Seniorzy zgłosili też wiele uwag dotyczących odczuwalnego na co dzień braku szacunku dla starszych i najstarszych – wynika on m.in. z braku powszechnej edukacji o starości, jej specyfice i konsekwencjach.
Zgłoszono potrzebę dialogu międzypokoleniowego i wzajemnego poznawania oraz rozumienia swoich potrzeb. Wiele jest do zrobienia w sferze komunikacji – seniorzy czują się odcięci od ważnych informacji mogących poprawić jakość i poziom ich życia
14.08.2014
Warsztat 18
Seniorzy na wsi
piatek (7)Trzecie spotkanie z grupą w gminie Piątek uzmysłowiło uczestnikom i organizatorom warsztatów jak ważna jest powszechna edukacja do starości korzystnie wpływająca na zmianę stosunku do osób starszych na wsi.
W małych społecznościach wciąż istnieje dyskryminacja ze względu na wiek.
Wiele osób starych uważanych za „bezproduktywne”, schorowanych lub niepełnosprawnych spychanych jest na margines życia społecznego i rodzinnego. Są zaniedbywane przez bliskich, samotne, często wstydliwe ukrywane, pozostawione same sobie. Na wsi szczególnie potrzebne są zmiana negatywnego wizerunku starości oraz uświadomienie potrzeby akceptacji dla każdego etapu życia człowieka.
8.08.2014 
Warsztat 17
Seniorzy z Pabianic chcą zmieniać przestrzeń wokół siebie, ale… czy pamiętają o sobie?
Uczestnicy spotkania wytypowali dwa obszary, gdzie chcą wprowadzać zmiany: dawny Stary Rynek oraz skwery przed dworcem kolejowym PKP i przy ulicy Odrodzenia.
Pabianice (6)Na Starym Rynku wykreowali atrakcyjne miejsce spotkań i wydarzeń. Dla terenów zielonych zaplanowali nowe alejki, krzewy, urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych oraz ujednoliconą małą architekturę / ławki, latarnie /, tak by stały się one wizytówką miasta. Ciekawe plany, ale…
Pozostaje pytanie, jak zaproponowane zmiany odpowiadają specyficznym potrzebom, możliwościom i ograniczeniom osób starszych np. po 80 roku życia? Czy znajdą w ogródkach kawiarnianych miejsce dostępne dla siebie, tzn wygodne ze stabilnymi siedziskami dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ofertę kulinarną dla osób na diecie i z mniej zasobnym portfelem? Czy, jak to zwykle bywa, seniorzy znów myśląc przede wszystkim o potrzebach innych na ostatnim miejscu postawili oczekiwania swojej grupy pokoleniowej – osób mniej mobilnych, często schorowanych i samotnych?
07.08.2014
 
Warsztat 16
W Piątku, czyli Spacer badawczy grupy seniorów.
Spacer badawczy w Piątku przyniósł ciekawe spostrzeżenia. Problemem jest wykluczenie cyfrowe starszego pokolenia mieszkańców, dlatego wiele pochwał zebrał realizowany przez gminę projekt „Podłączeni – niewykluczeni”, który w formie użyczenia na czas określony zapewni 370 mieszkańcom sprzęt komputerowy i podłączenie do Internetu oraz wesprze szkoleniem z zakresu kompetencji.
piatek (14)Miejscowość w środku Polski nie jest też wolna od innych barier utrudniających aktywność i mobilność seniorom. Na przykład skrzyżowanie ulic Łowickiej, Sułkowskiej i Zgierskiej. Jest tu wielkie natężeniu ruchu, brakuje sygnalizacji świetlnej, pasów dla pieszych i chodnika, a znak Stop „nie działa” na kierowców.
Dobrą komunikację ze stolicą województwa, Łodzią, psuje, zwłaszcza z jesienią i zimą, brak wiat na przystankach. W obszarze tematycznym „Służba zdrowia przyjazna starzeniu” należałoby wg. uczestników warsztatu zwiększyć dyżury lekarzy i aptek.

04 -5. 08. 2014

Warsztat 14 -15

Konstytucyjna: osiedle przyjazne wszystkim mieszkańcom.

Trzecie i czwarte spotkanie z seniorami z klubu „Konstytucyjna” w Łodzi zaowocowało wybraniem 5 spośród 13 postulatów ważnych z punktu widzenia jakości i poziomu życia osób starszych, zgłoszonych przez uczestników projektu. Dyskusja i głosowanie były gorące.

gr3w3 (3)Podobnie jak warsztat poświęcony różnym narzędziom partycypacji obywatelskiej: od zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego poprzez konsultacje, Radę seniorów, inicjatywę lokalna po  dziennikarstwo obywatelskiego. Do tej ostatniej formy uczestnictwa zachęcała redaktor naczelna gazety tworzonej przez seniorów „My, M-łodzi duchem”. Skutecznie – bo od razu znalazły się i tematy, i autorzy do pisania artykułów.

Teraz czas na etap obywatelskich konsultacji. Mamy już umówione spotkania na wrzesień.

 

01.08.2014

Warsztat 13

Plusy i minusy w Pabianicach 

Seniorzy o swoich Pabianicach: „Dużo już zrobiono, aby osobom starszym żyło się lepiej i wygodniej, ale… zawsze można więcej”. Podczas Spaceru badawczego 10 przedstawicieli pokolenia 60+ sprawdzało, w jakim stopniu najbliższa im okolica przystosowana jest do potrzeb i oczekiwań seniorów.

lawki chodnik na plusZnaleziono wiele pozytywów: równe chodniki, zagospodarowane tereny zielone, ławeczki na głównych pieszych trasach komunikacyjnych.
Tym bardziej rażą tereny w centrum miasta, którymi nikt się nie zajmuje: zaniedbane tereny wokół dworca PKP przy ulicy Łaskiej i zniszczony, bez ławek Park Zielona Górka. Uliczki starówki jak Kościelna, Poprzeczna, Szewska, Bóżnicza mają pozapadany stary bruk, krzywe, wybrzuszone płyty chodnikowe i wyszczerbione krawężniki uniemożliwiające przemieszczenie się osobom chorym i niepełnosprawnym.
Mieszkańcy Pabianic chcieliby mieć swój udział w decyzjach dotyczących inwestycji miejskich. Doceniają to, co zostało już zrealizowane przez władze samorządowe i prywatnych inwestorów w samym centrum, jednak w bocznych ulicach i odległych dzielnicach przestrzeń miejska wymaga adaptacji do potrzeb osób starszych i dla pozostałych mieszkańców.
Budżet obywatelski dałby im możliwość wykazania się inicjatywą i poczucie wpływu na podejmowane decyzje dotyczące lokalnej przestrzeni, tym bardziej, że jak zauważyli uczestnicy spotkania w „zasiedziałych” osiedlach istnieją obecnie nieformalne grupy mieszkańców bloków, które np. wspólnie dbają o zieleń

 

31.07.2014

Warsztat 12

Spotkanie integracyjne na zakończenie

Ostatnie spotkanie z grupa seniorów z Międzypokoleniowego Domu przy ul Bednarskiej miało wyjątkowy charakter, ponieważ poznawanie nowych narzędzi partycypacji obywatelskiej obywatelskiej połaczone było z poznaniem… doświadczeń seniorów, którzy już uczestniczyli w projekcie „Nasza Przyjazna Przestrzeń”.

WP_002752Czy zaowocuje to wspólnym działaniem i wspólnym wnioskiem np. do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego? Bardzo możliwe, ale na razie, na zakończenie warsztatów, umówiliśmy się na wspólne przeczytanie na początku września zgłoszonych w tym roku zadań i sprawdzenie ile z nich dotyczy osób starszych oraz spisanie w ramach konsultacji obywatelskich – rekomendacji dla głosujących seniorów.

Integracja trzech Klubów Seniora z Chojen, Bałut i Rudy Pabianickiej zakończyła się wyjazdem do Ogrodu Botanicznego na Piknik zorganizowany w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu Kontakt

 

30.07.2014 

Warsztat 11

Seniorzy z środka Polski

Piątek to trzecia miejscowość województwa łódzkiego, w której seniorzy wraz z realizatorami projektu – Fundacją 2035 i Centrum OPUS – badają swoje najbliższe otoczenie oceniając je pod kątem przystosowania do potrzeb osób starszych. Poznając narzędzia partycypacji obywatelskiej (budżet, konsultacje, inicjatywa lokalna, rada seniorów) dowiadują się, jak przy ich pomocy zmieniać swoje małe ojczyzny, by były przyjazne pokoleniu 60+. Już podczas pierwszego spotkania pojawiły się ciekawe uwagi np. postulaty przesunięcia przystanków autobusowych, zbudowania wiat na przystankach na wsiach, lepszego wykorzystania autobusów szkolnych oraz zwiększenia wpływu przedstawicieli sołectw na decyzje w gminie.

28.07.2014

Warsztat 10

Zielono i bezpiecznie

Upał (32 stopnie!) trochę pokrzyżował nam plany i zamiast spaceru badawczego w plenerze zrobiliśmy warsztat poświęcony przestrzeni publicznej przyjaznej osobom starszym w siedzibie Klubu Seniora przy ul Narutowicza.
G4_28_07 (4)Na spotkaniu obok trenera pojawili się zaproszeni goście. Marta z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła podpowiadała uczestnikom projektu, jak najrozsądniej i zgodnie z proekologicznymi wskazaniami zagospodarować tereny zielone na osiedlu. Przekonywała do zachowywania bio-równowagi np. mniej intensywnego koszenia traw, wprowadzania zróżnicowanych gatunkowo nasadzeń, budowy „domków dla dzikich pszczół” i opiekę na jerzykami, naturalnymi sprzymierzeńcami ludzi m.in. w walce z komarami.
W drugiej części poświęconej szukaniu skutecznych rozwiązań zwiększających poczucie bezpieczeństwa Witek ze Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani i były pracownik Straży Miejskiej doradzał seniorom, jak skutecznie zgłaszać potrzebę interwencji i jak „polubownie” rozwiązywać sąsiedzkie pokoleniowe konflikty. Wszystkie uwagi zostały zanotowane, a w podczas dyskusji wypracowano listę priorytetowych działań zmierzających do poprawienia sytuacji najstarszych mieszkańców osiedla. Lista ma trafić do Rady Osiedlowej, jako rekomendacje seniorów.

25.07.2014

Warsztat 9

Pabianice – nasza mała ojczyzna

Pierwsze spotkanie warsztatowe w Pabianicach zaowocowało licznymi deklaracjami uczestników: Seniorzy z Pabianic są zainteresowani aktywniejszym niż dotychczas uczestnictwem w życiu miasta.

25_pabianicStarsi Pabianiczanie chcą by ich głos był słyszalny, a ich grupa pokoleniowa widoczna. Chcą zaznaczyć swoją obecność w Pabianicach, zarówno jako coraz liczniejsza grupa mieszkańców o specyficznych potrzebach i oczekiwaniach, jak i jako grupa świadomych swoich obowiązków, praw i możliwości obywateli. Jak się do tego przygotować, jak wcielić w życie i zrealizować? Mamy nadzieję, że trzy kolejne warsztaty i nasza wspólna praca pomogą seniorom w obywatelskiej edukacji i planowanych działaniach.

http://pabianice-net.blogspot.com/2014/07/zaproszenie-dla-seniorow-60-nasza.html
http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/stworza-przestrzen-dla-seniorow.html#
http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/seniorzy-dyskutuja-o-zmianach.html

 

24.07.2014

Warsztat 8

Służba Zdrowia i opieka zdrowotna przyjazne osobom starszym 

Samopoczucie i stan zdrowia seniorów są elementem determinującym wszystkie formy ich aktywności oraz wpływającym na jakość ich życia.

GR2_warsztat3_24_07 (6) Uczestnicy projektu długo wymieniali swoje postulaty dotyczące przystosowania służby zdrowia do potrzeb osób 60+: od konieczności utworzenia co najmniej jednej wyspecjalizowanej przychodni geriatrycznej w mieście po działania profilaktyczne i powszechną edukację prozdrowotną wszystkich generacji.
Do Listy lokalnych potrzeb seniorów dorzucamy kolejne postulaty oraz wnioski do realizacji z wykorzystaniem nowo poznawanych narzędzi partycypacji obywatelskiej, jak Budżet Obywatelski czy Inicjatywa lokalna.

 23.07.2014

Konsultacje obywatelskie

Mobilne punkty konsultacyjne w działaniu

Po cyklu 4 warsztatów wszyscy uczestnicy projektu mogą korzystać z porad konsultantów z trzech Mobilnych Ośrodków Pomocowo-Informacyjnych.
Konsultacie_chopin_23_07Grupa 1, czyli seniorzy z Klubu Seniora przy ul Chopina w Łodzi wykorzystali pierwsze godziny tego wsparcia na bliższe zapoznanie się z zasadami składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku chcą przygotować własny wniosek, który złożą w przyszłorocznej edycji. Przy okazji wspólnie z konsultantem omówili tegoroczne wnioski pod katem realizacji przez nie potrzeb osób starszych. Za tydzień część druga spotkania.

 

21.07.2014

Warsztat 7 

Jak dzielić przestrzeń z młodymi mieszkańcami osiedla.

Kolejna grupa warsztatowa rozpoczęła swoje prace w Klubie Seniora „Konstytucyjna”. Pierwsze spotkanie poświęcone komunikacji „Seniorze, jak mówić skutecznie” zakończyło się gorącą dyskusją, o tym jak rozmawiać z młodszymi mieszkańcami, aby uciec od stereotypów i złego wzajemnego nastawienia.

Klub konstytucyjna (2)Zastanawialiśmy się nad tym, jak dzielić lokalna przestrzeń, by służyła wszystkim pokoleniom, jak nie zawłaszczać jej tylko dla siebie i swoich potrzeb. Zgodziliśmy się, że najlepszym pierwszym krokiem jest zaproszenie do międzypokoleniowej rozmowy i wzajemnego poznania. Przygotować to można wspólnie: lokalne organizacje i grupy senioralne oraz studenckie i młodzieżowe.

 

 

16.07. 2014

Warsztat 5 i 6

Senior latem w mieście

Pierwsza  Lista lokalnych potrzeb seniorów gotowa – uczestnicy warsztatów w klubie przy ul. Chopina określili, co należałoby zmienić lub poprawić w bliskiej im przestrzeni, aby codzienne życie osób starszych było łatwiejsze i sprzyjało starzeniu się w aktywności i w zdrowiu.

WP_002629Na liście znajdują się m.in. wygodny i dostępny dla seniorów transport, proste usługi gastronomiczne  np. tanie bary mleczne na każdym osiedlu świadczące dodatkowo usługę dostawy do domu (dla osoby chorej lub niesprawnej). Zwrócono uwagę na potrzebę  prostej infrastruktury sportowej np. mini siłownie plenerowe w bliskiej odległości od domu czy wypożyczalnie sprzętu sportowego dla osób starszych. Podczas ostatnich warsztatów uczestnicy poznali narzędzia partycypacji np. inicjatywę lokalna czy budżet obywatelski, które pozwalają rozwiązać część zgłaszanych problemów w formie zadań do wspólnej realizacji przez mieszkańców i miasto.

Grupa uczestników warsztatów w DPS przy ul Bednarskiej skupiła się na sformułowaniu potrzeb seniorów pozostających latem w mieście, a nieposiadających działek ogrodniczych. Wspólnie zastanawialiśmy się nad popularnymi i lubianymi przez nich sposobami spędzania wolnego letniego czasu oraz nad przystosowaniem przestrzeni , by były możliwe i dostępne dla każdego. Podobały się nam zagospodarowane i zacienione zieleńce, a nawet miejsce na piknik i grill. Na zakończenie spotkaliśmy się z grupą osób 60+ – dziennikarzy obywatelskich z Łodzi, Pabianic i Zduńskiej Woli, którzy również korzystając z  rządowego programu ASOS, współtworzą kolejne numery magazynu dla seniorów „My, M-Łodzi duchem” .  Wymiana myśli i spostrzeżeń zaowocuje nowym artykułem.

 

10.07 2014

Warsztat 4. 
DDP „Dom Międzypokoleniowy Bednarska”
 
Kolejne warsztaty projektu odbywały się w wyjątkowym miejscu: DDP „Dom Międzypokoleniowy Bednarska”. Wyremontowany i urządzony dzięki funduszom przekazanym przez partnerski Stuttgart łączy dwa pokolenia:  podopiecznych Domu Dziecka i seniorów. Dlatego nasze pierwsze spotkanie też było wyjątkowe. Warsztat „Seniorze, Jak mówić skutecznie” , który z racji kolorowego cateringu na stołach, bardziej przypomniał towarzyską rozmowę niż szkolenie, poświęciliśmy omówieniu najczęstszych problemów w komunikacji werbalnej, jakie utrudniają osobom starszym życie codzienne i przyczyniają się do wykluczania seniorów z życia społecznego.
Grupa 2_W1_Bednarska (2)Mówiliśmy m.in. o szkodliwości stereotypów zwłaszcza w kontaktach z urzędami, konieczności upraszczania wszelkich urzędowych procedur, potrzebie jasnych i zrozumiałych komunikatów, ale też o roli wzajemnej życzliwości i zaufania

 

9.07 . 2014 

Warsztat 3,
Nieoczekiwane, twórcze spotkanie pokoleń. 
Motto naszego trzeciego spotkania z seniorami z klubu przy ul. Chopina w Łodzi brzmiało „Mogę mieć wpływ na swoja okolicę” i służyło sformułowaniu Listy lokalnych potrzeb osób 60+ z osiedla im. Władysława  Jagiełły. Zgłoszone wcześniej sprawy, ważne dla wygody i jakości życia uczestników projektu, grupowaliśmy problemowo ustalając priorytety. Na ich szczycie znalazły się postulaty dotyczące:
 • zagospodarowania przestrzeni zielonych sprzyjającego aktywności ruchowej,
 • przystosowania budynków i pomieszczeń publicznych do potrzeb osób mniej sprawnych ruchowo,
 • zrobienie podjazdów dla rowerów, toreb na kółkach z zakupami i wózków inwalidzkich.
WP_002574W zajęciach uczestniczyła międzynarodowa grupa studentów biorących udział w programie DESTINE – DESing Thinking IN Engineeting realizowanym na Politechnice Łódzkiej. Spotkanie pokoleń i kultur było inspirujące dla każdej ze stron.
Młodzi projektanci z Brazylii, Hiszpanii, Indii i Cypru, poszukujący pomysłów na innowacyjne rozwiązania ułatwiające życie osobom starszym, poznali rzeczywiste potrzeby adresatów swoich prac w Polsce.
Seniorzy pytali natomiast o społeczną pozycję i wizerunek osób 60+ w innych krajach. Zachęcali młodzież do współpracy i częstszych kontaktów.
Czy spotkanie zaowocuje ciekawymi rozwiązaniami technicznymi lub konstrukcyjnymi przystosowującymi przestrzeń publiczna i społeczną do potrzeb seniorów – nie wiadomo, ale na pewno przysłużyło się wzajemnemu poznaniu, obaleniu barier i stereotypów

 

02.07.2014

Warsztat 2  
Spacer badawczy
Warsztat 2 z seniorami z klubu przy ul. Chopina przyniósł zaskakujące wnioski. Zielone osiedle im. Jagiełły widziane oczami osoby starszej traci na uroku, bo trzeba się zmagać z barierami architektonicznymi i komunikacyjnymi.  Te pierwsze to m.in. brudne, nieprzyjazne ciemne dojścia do klatek schodowych, niezliczone ilości schodów i schodków na uliczkach osiedla przy braku poręczy i podjazdów, nierówne chodniki, niebezpieczne przejścia przez ulicę i brak wind w czteropiętrowych blokach. Do tego mało czytelne informacje i zbyt dużo obcojęzycznych nazw, które peszą seniorów nie znających języków obcych.
ASOS Grupa1_Warsztat 2 Spacer (19)Znaleźliśmy też pozytywne przykłady godne upowszechnienia, jak:
 • plenerowe mini siłownie
 • ładnie zagospodarowane tereny zielone,
 • ławeczki i latarnie w parku Struga.

Powoli rozrasta się tworzona Lista lokalnych potrzeb.

 

25.06.2014

Warsztat 1

Seniorzy z klubu przy Chopina w akcji

Członkowie Klubu seniora przy ulicy Chopina w Łodzi tworzą listę lokalnych potrzeb i oczekiwań osób 60+. Już na pierwszym z czterech spotkań warsztatowych naszego projektu „Nasza przyjazna przestrzeń” realizowanego w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych zgłosili swoje uwagi.

Klub seniora Chopina (2)Wśród nich m.in. postulat zwiększenia ilości ławek na zielonych skwerach i ulubionych trasach spacerów osób starszych, ustawienie mobilnych toalet w parkach, wyraźne i zrozumiałe oznakowania zmieniających się tras komunikacji miejskiej, zrezygnowanie zakrywających okna w autobusach i tramwajach reklam utrudniających orientację w terenie.
Projekt nie ogranicza się tylko wytykania braków. To wstęp do wspólnego zastanowienia się nad sposobami wprowadzenia korzystnych zmian z wykorzystaniem nowych narzędzi partycypacji np. konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej czy zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego. Uczestniczy projektu będą poznawać każdą z tych form oraz przekładać trudny urzędowy język, w jakim są zazwyczaj opisywane na zrozumiały dla osób starszych. Otrzymają też wsparcie doradcze przy składaniu swoich wniosków do realizacji.
Seniorzy z Chopina już mają takie wnioski. Podczas warsztatu omawiali je z przewodniczącym łódzkiej Rady Seniorów Marianem Papisem, prywatnie ich sąsiadem doskonale rozumiejącym problemy starszych mieszkańców osiedla.

14.05.2014 

Czego brak osobie starszej w otaczającej ją przestrzeni? 

Czasem jest to dodatkowa ławka na skwerze czy przystanku. Czytelniejszy i bardziej widoczny rozkład jazdy. Prostszy dostęp do lekarza czy urzędu. Ale też dłużej palące się zielone światło na przejściu dla pieszych.

Arboretum wiosnaZ doświadczenia wiemy, że specyficzne potrzeby i oczekiwania seniorów są często pomijane. Nie ze złej woli. Po prostu – zbyt mało i niezbyt głośno się o nich się mówi. 

Ale wszystko można zmienić. Inicjatywa leży po stronie samych zainteresowanych.Nikt lepiej od nich nie wie, czego tak naprawdę trzeba, by czuli się dobrze w swoich najbliższych przestrzeniach – na osiedlu, w mieście, osadzie czy na ulicy.

Jak mogą to zrobić? 

Na przykład korzystając z coraz skuteczniejszych narzędzi partycypacji: budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego, sołeckiego), inicjatywy lokalnej, konsultacji społecznych.

OK Koncert w altanie_inauguracja 1_05 (4)Dla wielu osób starszych to jednak narzędzia wciąż nieznane lub na pozór zbyt skomplikowane.

Dlatego od maja Centrum OPUS i Fundacja 2035 w ramach rządowego programu ASOS pomagać będą seniorom w zrozumieniu tych stosunkowo nowych form aktywności społecznej i obywatelskiej.

Podczas warsztatów „Nasza Przyjazna Przestrzeń” wspólnie z osobami 60+ poznawać będziemy różne możliwości ich uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności . Zastanowimy się, jak skutecznie i mądrze zmieniać lokalną przestrzeń, by była przyjazna wszystkim pokoleniom, a przede wszystkim, by sprzyjała godnemu starzeniu się w zdrowiu i niezależności.

W warsztatach obok uczestników (osób 60+) i moderatorów, wezmą udział seniorzy-wolontariusze, którzy opowiedzą o sprawdzonych przez siebie dobrych przykładach takich działań.

Zadanie „Nasza Przyjazna Przestrzeń” realizowane jest w województwie łódzkim.

Seniorów, którzy po poznaniu różnych form i narzędzi aktywności społecznej zechcą zostać rzecznikami interesów lokalnych społeczności, w działaniach wspierać będą konsultanci z 3 nowych mobilnych ośrodków pomocowych: w Łodzi, Kutnie i Piotrkowie Trybunalskim.

asos_logo_kolor

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do wspólnego działania.

Jeśli jesteś w wieku 60+, i:

• Interesuje Cię otaczająca przestrzeń,
• Nie lubisz siedzieć samotnie w domu
• Masz energię i chęć działania
• Chcesz poznać ciekawych ludzi, aby wspólnie z zmieniać najbliższą okolicę, osiedle, miasto.

Zgłoś się do nas, czeka Cię ciekawa przygoda i… coś więcej:

• 4 spotkania warsztatowe z trenerami, jeden z warsztatów to wspólny spacer badawczy po Twojej okolicy (4 x ok 3,5 godzin)

Obiecujemy:
• Przyjazną atmosferę, spokojne tempo, gorącą dyskusję
• Wsparcie konsultanta, który pomoże urzeczywistnić Wasze pomysły
• Materiały edukacyjne w formie infografik
• Narzędziownik Obywatelski
• Pokoleniową integrację, rozwój i pomysły na działania w przyszłości

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach „Nasza Przyjazna Przestrzeń” zachęcamy do kontaktu
pod numerami telefonu: 42 231 31 01, 790 892 295
lub bezpośrednio w biurach zadania pod adresami:
Plac. Wolności 2, Ul. Rewolucji 1905r. 82 pok.40

 14.04 2014

Wyniki konkursu ASOS 2014

Projekt Fundacji 2035 i Centrum OPUS „Nasza przyjazna przestrzeń”  przyjęty. 4 miejsce na liście rankingowej i 192 punkty! 

gazetaPartnerski projekt został zakwalifikowali do realizacji w ramach Rządowego Programu ASOS. Świętujemy, bo to pierwszy fundacyjny konkurs na taką skalę. Gratulujemy też sukcesu partnerskiemu Stowarzyszeniu Hipokamp – wspaniały magazyn „My, M-łodzi duchem” może nadal rozwijać się zdobywając nowych czytelników i autorów.

Luty 2014

Tworzymy projekt Nasza Przyjazna Przestrzeń

W  lutym wspólnie z Anią Sikorską, naszym doradcą z Centrum OPUS, pracowaliśmy nad projektem obywatelskich warsztatów pod nazwą „Nasza przyjazna przestrzeń” .

lodz miastoCelem warsztatów jest włączenie jak największej rzeszy osób starszych do działań na rzecz lokalnej przestrzeni publicznej.

Seniorzy będą mogli poznać różne formy partycypacji społecznej m.in.

 • Budżet obywatelski,
 • Inicjatywę lokalną,  
 • Radę Seniorów,
 • Fundusz Sołecki i
 • Konsultacje społeczne.

Dzięki aktywności społecznej osoby starsze będą mogły świadomie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. To ważne, ponieważ aktywne uczestnictwo w lokalnej wspólnocie oraz umiejętność wpływania i dostosowania przestrzeni publicznej do specyfiki potrzeb i oczekiwań seniora, są istotnymi czynnikami procesu starzenia się w miejscu zamieszkania, korzystnie wpływające na jakość życia, niezależność i poczucie bezpieczeństwa osób starszych, („Przewodnik po miastach przyjaznych starzeniu” Word Health Organization WHO, 2008).