Akademia Empatycznych Relacji

AER

Od 5 listopada 2018 r. trwa projekt „Akademia Empatycznych Relacji” sfinansowany ze środków Fundacji „Orlen – DAR SERCA”. W ramach projektu odbywa się cykl 6 bezpłatnych warsztatów rozwoju osobistego.

Program warsztatów skierowany został do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Łodzi, którzy czują potrzebę rozwijania, wzmacniania swoich umiejętności z zakresu porozumiewania się z innymi oraz doskonalenia swoich osobistych kompetencji w budowaniu dobrych relacji z innymi. Cały cykl autorskich warsztatów jest realizowany w nurcie komunikacji opartej na empatii, wzajemnym rozumieniu uczuć i potrzeb. Proponowane warsztaty mają charakter autorefleksyjny, pogłębiający wiedzę o sobie, swoich nawykach i zachowaniach oraz ich wpływie na inne osoby. W myśl idei „Chcesz zmienić świat, zacznij od  siebie” zachęcamy uczestników do pracy nad swoimi postawami, która doprowadzi do uruchomienia wewnętrznej motywacji i naturalnej chęci do dzielenia się sobą, swoimi umiejętnościami, kompetencjami w lokalnym otoczeniu (rodzina, sąsiedzi, osiedle ,kamienica/blok).

Głównym celem warsztatów jest wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców Łodzi poprzez pracę nad zasobami osobistymi uczestników, która skutkować będzie także gotowością do realizacji własnych inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska.

Wydarzenie na FB

Projekt trwa do 15 czerwca 2019 roku.

Każdy warsztat dotyczy innej problematyki:

I warsztat – Poznanie siebie, swoich mocny stron i talentów, pogłębianie wiedzy o sobie i samoświadomości

II warsztat – Komunikacja empatyczna – jak budować bliskie relacje

III warsztat – Współpraca i współzależność czyli 7 nawyków skutecznego działania wg S.Covey

IV warsztat – Uważność na siebie i otoczenie dookoła

V warsztat – Wartości w życiu – o wyborach, podejmowaniu decyzji i działaniach

VI warsztat – Wzajemność w relacji, dzielenie się, inicjowanie zmiany w otoczeniu – Lokalny Bank Pomysłów

Skomentuj wiadomość